Svenska småföretag har det tuffast i Norden

13 juni 2024

Azets har undersökt hur svenska företag ser på framtiden och sin nuvarande ekonomiska situation. Bland bolag med färre än 10 anställda uppger så många som en tredjedel att de har en mycket ansträngd situation. I en jämförelse med bolag i övriga Norden har de svenska bolagen det tuffast.

Bild: Unsplash
Bild: Unsplash


Azets Barometer är en serie av undersökningar som ger affärsinsikter från företag i Norden, Storbritannien och Irland. Den identifierar trender som rör framtida utsikter, ekonomisk situation samt vilka hot och möjligheter företagen ser.

Resultatet från Azets Barometer i maj 2024 visar att geopolitisk och ekonomisk osäkerhet är utmaningarna som svenska företag i alla storleksklasser främst oroar sig för. Samtidigt visar undersökningen att små och stora företag ser mycket olika på den ekonomiska situationen och framtiden.


Optimism bland större bolag

Undersökningen visar ett starkt samband mellan företagens ekonomiska situation och hur deras framtidsutsikter ser ut för det kommande året. Den ekonomiska situationen varierar dock efter företagsstorlek.

Bland företag med mer än 250 anställda ser det mycket stabilt ut. Där graderar över 70% av bolagen sin ekonomiska situation till 8 eller högre på en 10-gradig skala. Dessa bolag är också mest positiva vad gäller ökad omsättning, förbättrad lönsamhet och fler rekryteringar.

Tuffa tider för småbolagen

Bland de mindre bolagen med färre än 50 anställda uppger en fjärdedel att de har en mycket ansträngd ekonomisk situation. Bland företag med färre än 10 anställda är det tuffast, där uppger så många som en tredjedel av bolagen att de har en mycket ansträngd ekonomisk situation. De är också mest pessimistiska vad gäller tillväxt och framtidsutsikter för det kommande året.

Svenska bolag har det tuffast i Norden

När bolag i hela Norden med färre än 50 anställda får uppskatta sin ekonomiska situation hamnar de svenska bolagen i botten med ett snitt på 5.4 på en 10-gradig skala. De danska bolagen ligger i topp med ett snitt på 6.4.

– Att en tredjedel av företag med färre än 10 anställda upplever en mycket ansträngd ekonomisk situation och att de ser pessimistiskt på framtiden är oroande. Vi upplever att många mindre svenska bolag är avvaktande på grund av det geopolitiska läget och känner sig osäkra på vilket håll utvecklingen ska gå. Sverige är beroende av de många småföretagen som står för en stor del av näringslivets bidrag till BNP och ger ett livskraftigt näringsliv. Det är tydligt att dessa företagare behöver stöd och jag är stolt över att Azets kan hjälpa med rådgivning och tjänster som stärker deras affär och möjligheter att klara utmanande tider, säger June Mejlgaard Jensen, Azets vd i Sverige och Danmark.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.