Stora planer för Slakthusområdet

20 mars 2019

Atrium Ljungberg ska tillsammans med Stockholms stad utveckla det över 100 år gamla Slakthusområdet i Söderstaden. Det gigantiska projektet blir bolaget största – någonsin. ”Vi har redan nu påringningar från intressenter flera gånger i veckan”, säger Peter Klingofström, senior leasing advisor, på Atrium Ljungberg.

Sedan 1912 har Slakthusområdet varit en samlingsplats för mat och människor. I dag finns cirka 250 företag verksamma i området som tillsammans förser stockholmarna med 70 procent av den totala köttkonsumtionen. Många byggnader och miljöer har stora kulturhistoriska värden och historiens vingslag känns sitter i väggarna. Genom åren har idéerna varit många för området - alltifrån ett stort Ikeavaruhus till ett renodlat nöjesdistrikt. 25 januari blev det klart att Atrium Ljungberg har undertecknat avtal med Stockholms stad och bolaget kommer att utveckla cirka 30 procent av Slakthusområdet. 

- Vi har fört en dialog med Stockholms stad under flera år och vår vision för området stämmer väl överens med deras. Staden har förklarat att det finns ett stort värde i att en aktör tar ett större grepp om stadsdelen. Helheten blir bättre och man uppnår synergier som annars kan vara svårt att få till, säger Petter Klingofström.