Stor optimism i Katrineholm

19 mars 2019

När Svenskt Näringsliv rankade företagsklimatet under det gångna året hamnade Katrineholms kommun på plats 88, ett rejält kliv från när de tio år tidigare låg på plats 276. Nu blomstrar näringslivet i kommunen.

Stefan Toll. Foto: Katrineholms kommun

Samhället Katrineholm uppstod på grund av järnvägen och än har järnvägen en stor del att göra med kommunen. Här delar sig den östra och västra Stambanan och på bara 50 minuter når man Stockholms storstadspuls.


– Vår största fördel är vårt läge, vi är ingen stor ort men vårt läge ger oss många fördelar, säger Stefan Toll, Näringslivschef i Katrineholm kommun. På grund av just järnvägen känner många till namnet Katrineholm, och vi försöker dra nytta av det. 

Stor optimism bland företagare

I oktober 2018 tog Stefan Toll över rodret som Näringslivschef på kommunen och har sedan dess ägnat den största delen av tiden att vara ute bland företagen för att träffa dem face to face. Något som han tror är väldigt viktigt för kommunens arbete. 

– Alltså, de företag vi har här, kan vi få dem att stanna kvar är det mycket smartare och billigare än att hela tiden jaga nya etableringar. Det är som med alla kunder - relationerna är viktiga. Men vi måste samtidigt vara proaktiva och jobba med nya etableringar på olika sätt för att vi växer och det måste vi göra, för välfärdens skull. Detta är ett arbete vi gör tillsammans, ingen kan göra det själv, säger han. 


Det finns en stor optimism inför framtiden hos företagarna i kommunen, något som inte bara visat sig i undersökningar som gjorts utan även när kommunen träffat företagarna. Det byggs och händer en hel del där företagen själva tar initiativ för att ge möjligheter till ännu mer utveckling i form av diverse verksamheter. Det är både bostäder och kommersiella verksamheter.


Katrineholm har stundtals haft det tufft. 2001, när chockbeskedet kom att Scania stänger sin bussfabrik och lämnar kommunen, försvann 1 000 arbetstillfällen och för många såg framtiden dyster ut. Men man kämpade vidare i sann Katrineholmsanda.

– Idag har vi ett blomstrande näringsliv. Efter att Scania lämnade tog man tag i den frågan och jobbade vidare. Näringslivet är mer diversifierat nu och man står på fler ben än man gjort tidigare, säger Stefan Toll. 

Världsledande företag 

Ett kvitto på det hårda arbetet kom för några år sedan när ett av världens största företag, Amazon Web Services bestämde sig för att satsa på en etablering i kommunen. De köpte mark för att bygga ett nytt datacenter, som nu är igång sedan slutet av förra året, något som skapar arbetstillfällen. 

– Vi skrev ytterligare ett avtal med dem innan jul gällande en stor yta mark som vi håller på att förbereda för dem, det är ett stort företag som växer och som är väldigt spännande att jobba tillsammans med. 


Trots Amazons stora markköp, så finns det fortfarande mycket goda tillgångar på mark. Kommunen har drygt 500 000 kvadratmeter mark detaljplanerad och klar och man jobbar ständigt med att ta fram mer mark till etableringssugna företag. 

– Vi har under många år jobbat konsekvent och målinriktat med ha detaljplaner för färdig mark klara när vi träffar företag som vill etablera sig här. När ett företag väl har bestämt sig vill man ha en så snabb lösning som möjligt. För att vi skall fortsätta utvecklas på ett bra sätt krävs det att vara så snabba som det bara går, därför så är det viktigt att ha rätt nivå på detaljplanerad mark och lokaler för att vara attraktiva, säger Stefan Toll.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.