Stor etablering till Säve

23 mars 2021

Nu är det klart att Sveriges största forskningsanläggning för el- och laddfordon förläggs till Säve i Göteborg. Inom kort startar bygget av ett hus på nära 15 000 kvadratmeter.

- Med SEEL ombord får vi ytterligare kraft i visionen om ett nationellt centrum för fossilfri mobilitet både på marken och i luften, säger Henrik Saxborn, VD på Castellum som äger och utvecklar området.

Med SEEL ombord får vi ytterligare kraft i visionen om ett nationellt centrum för fossilfri mobilitet både på marken och i luften.

2018 förvärvade Castellum hela området (inklusive gamla Säve flygplats) och fick tillgång till ett utvecklingsområde på närmare 3 miljoner kvadratmeter. Här finns etablerade tungviktare i svensk fordonsindustri på plats, sida vid sida med innovatörer som Heart Aerospace, som utvecklar världens första eldrivna passagerarflyg.

Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL, ägs av RISE och Chalmers tekniska högskola. Verksamheten ska vara en arena för forskning och utveckling som kan användas av både industri, akademi och forskningsinstitut. Genom etablerandet på Säve stärks svensk fordonsindustris konkurrenskraft och snabbar på omställningen till ett fossilfritt samhälle. Den blivande anläggningen består av en laboratoriedel och en kontorsdel. Totalt beräknas ett 50-tal personer arbeta här.

- SEEL är ett perfekt komplement på Säve, som nu har alla förutsättningar att bli världsledande inom hållbar mobilitet. Detta är ett stort steg mot ett hållbarare samhälle och fler gröna jobb, säger Mariette Hilmersson, VD för Castellum Region Väst som nu vidareutvecklar området mot visionen att mellan 5 000 och 8 000 personer ska ha sin arbetsplats på området när det är fullt utbyggt. Förutom framtidens hållbara mobilitet pågår utvecklingen av Castellum Säve som ett ledande logistiknav i Skandinavien.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.