Stigande hyror i Göteborg?

30 maj 2018

I dagarna presenterade Savills en rapport om marknadsläget i Göteborg. Bland annat visade den på rekordlåga vakansgrader och en tendens till stigande hyror.

Paltinan_EGA.jpg
Vasakronans projekt Platinan i Göteborg. Bild: EGA

Savills analyschef Peter Wiman och transaktionschef Robert Treutiger visade upp siffror som pekar på att marknadsläget i Göteborg är fortsatt positivt. 

Hyresmarknaden är fortsatt god vilket sannolikt kan bero på en förhållandevis fortsatt stark befolkningstillväxt i kombination med att det är många byggprojekt på gång som beräkna stå klara 2021, lagom till Göteborgs 400-årsjubileum.

- I dag ligger hyrorna i bästa läge över 3 000 kronor, vilket är en stabil nivå sedan förra årets uppgång. Men det finns tendenser till att de kan stiga. Redan nu ligger vissa hyror över 4 000 kronor i enstaka projekt, enligt regionchef Nils-Åke Rydqvist.

Vasakronans projekt Platinan, vid nya brofästet, är ett av dem som ligger i topp.

I sekundära lägen ligger hyrorna strax under 2 500 kronor i snitt vilket också är en ökning från föregående år.

Att priserna ser ut att stiga, och på vissa lägen redan gått upp, kan bero på att vakansgraden just nu är rekordlåga och ligger endast på 2,75 procent. Tidigare har den legat på mellan 3 till 4 procent.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.