Steg i rätt riktning

18 maj 2023

Det planerade Business Center Trelleborg tar nu ett stort steg närmare förverkligande. Ett markanvisningsavtal har slutits med företaget Polar Structure om utveckling av bland annat logistik och infrastrukturlösningar inom området.

Trelleborg behöver etableringar som denna, det utvecklar staden och leder till många nya arbetstillfällen, säger Ann Kajson Carlqvist, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborgs kommun.

Inom ramen för stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025, arbetar Trelleborgs kommun med att utveckla verksamhetsområdet Business Center Trelleborg (BCT) i östra delen av Trelleborg. Avtalet mellan kommunen och Polar Structure omfattar ett område om 18 hektar av BCT:s totala areal på 200 hektar.

Vi är mycket glada att kunna vara med och bidra till en hållbar och långsiktig utveckling av Trelleborg.

Polar Structure är ett infrastrukturbolag som hjälper kommuner, städer och industrier att ställa om inom transport, logistik, grön energi och digitalisering. Bolaget har en tydlig hållbarhetsagenda och tar initiativ till att utveckla nya infrastrukturtillgångar genom partnerskap med både privata och offentliga aktörer, där Polar Structure bidrar med kompetens, teknik och kapital.

- Vi är mycket glada att kunna vara med och bidra till en hållbar och långsiktig utveckling av Trelleborg. Staden är inne på en tillväxtresa och med dess strategiska läge så finns det enormt goda förutsättningar att fortsätta stärka sin position i Sverige med hjälp av en hållbar stadsutveckling, säger Tobias Emanuelsson, vd och grundare av Polar Structure.

I september 2020 beslutade kommunstyrelsen att godkänna en strukturplan för BCT. I den framhävs stadsdelens potential för utveckling av ett modernt och innovativt verksamhetsområde som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med BCT.

- Polar Structures företagsidé och omfattande kontaktnät går helt i linje med kommunens ambitioner för BCT, säger Mårten Olsson, tillväxtchef i Trelleborgs kommun.

Polar Structure ska primärt bygga upp logistikverksamhet inom området. I januari tecknade parterna en avsiktsförklaring gällande samarbete och utveckling av BCT. Intentionerna i avsiktsförklaringen är att ett markanvisningavtal ska tecknas under juni 2023.

Beslut om markanvisningsavtal beräknas tas i kommunfullmäktige i juni.

Läs mer här


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.