Stölder och inbrott minskar

22 september 2020

De flesta av landets företagare oroar sig däremot för inbrott och stöld och hälften av de tillfrågade upplever att antalet brott mot företagare ökat de senaste fem åren. Det visar en undersökning som undersökningsföretaget Novus gjort på uppdrag av Länsförsäkringar.

Bild: Pixabay
Bild: Pixabayminskar företagare.png

Trots den nedåtgående trenden när det gäller inbrott, stölder och rån är det i princip hälften av de tillfrågade företagarna (49 procent) som upplever att brotten har ökat de senaste tre åren. 32 procent svarade att de inte hade någon uppfattning, 16 procent upplevde att nivån var oförändrad och enbart 3 procent upplever en minskning.

– Jämfört med toppåret 2017 har antalet anmälda inbrott, stölder och rån som anmälts till oss minskat med drygt en femtedel (21 procent). Det är ett tydligt trendbrott jämfört med den uppåtgående kurva vi såg i mitten på 2010-talet. Samtidigt upplever företagen att brotten riktade mot dem ökar tror vilket jag tror kan bero på den allmänna trygghetskänslan i samhället, vilket även speglar över på företagsverksamheten, säger Ann Hassel Tano, utredningschef på Länsförsäkringar.

Minskad rörlighet till följd av coronapandemin har också haft påverkan på den minskade brottsligheten.

– Här är det viktigt att från myndigheternas sida fortsätta arbeta med internationella brottsnätverk för att motverka att brottsligheten ökar i takt med att rörligheten gör det, säger Ann Hassel Tano.

Enligt undersökningen är inbrott, stöld eller skadegörelse de vanligaste brottsformerna som drabbar landets företagare. Störst är minskningen av anmälda inbrott och stölder i Skåne där det rör sig om en halvering. Men även hela norra Sverige ser en större nedgång, medan trenden är mindre stark i mellersta Sverige.

–En alternativ lukrativ ”marknad” har växt sig allt starkare i form av bedrägerier och id-stölder. Här drabbas såklart företagare också, men andra grupper, som äldre privatpersoner, är många gånger mer intressanta ur brottslingarnas synvinkel, säger Ann Hassel Tano.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.