Själen bygger framtidens städer

26 juni 2018

I Stockholm är det framför allt vattnet. I Malmö är det mångkulturen. Och i Göteborg är det havet. De är viktiga ingredienser i det som utgör själen i respektive stad. Fångar du det redan i ett tidigt skede av stadsutvecklingen, då skapar du en attraktiv stad – också för framtiden. Nu har Tyréns skapat en strukturerad metod för att kartlägga detta.

Bild: Malmö stad

År 2030 beräknas cirka 60 procent av jordens befolkning bo i städer. Det innebär att det kommer att bli allt trängre, vilket i sin tur kräver att vi tänker nytt för att åstadkomma städer med hög livskvalitet. 

– För att göra en stad eller ett område attraktivt måste vi fånga och vidareutveckla det som är unikt. Det är det som får människorna att trivas och känna sig stolta över sin stad, säger Mia Wahlström, konsult inom strategisk samhällsanalys på Tyréns. 

Då måste stadsplaneringen utgå mer från människorna och vad de vill – inte planeras uppifrån som ofta sker i dag. Det är en stor fördel om man har en modell och en strukturerad metod. Det har Tyréns, tack vare Mia Wahlström. 


För att göra en stad eller ett område attraktivt måste vi fånga och vidareutveckla det som är unikt.

Mia Wahlström, konsult inom strategisk samhällsanalys på Tyréns.


– Det kan verka lite torrt, men det är viktigt med en underbyggd modell för att kunna kartlägga och identifiera invånarnas tankar och önskemål. Och det är viktigt göra detta i ett tidigt skede – i visionsfasen. I dag presenterar man ofta förslag som medborgarna ska tycka till om när detaljplanen är så gott som klar. Då är det redan för sent, säger hon.

Känslan är viktigast

Mia Wahlström har forskat i fem år kring städers själ och hur vi gör dem mer attraktiva. Så hennes modell är med andra ord väl underbyggd. 

– Min forskning visade tydligt att känslan för en stad faktiskt är viktigare än till exempel arkitektur, parker eller gator – även om det fysiska också har betydelse. Inte minst eftersom det stärker känslan för och relationen till platsen.

Studien visade också att konst, symboler och bra berättelser om staden har stor betydelse.

– Det är ett bevis på det som många stadsplanerare har känt av under en längre tid – att vi borde samarbeta ännu mer med bland annat beteendevetare och antropologer för att bygga framtidens städer. De förstår sig bättre på relationer och mänskligt beteende.

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.