Siggbo sätter Tierp på kartan

21 maj 2019

Tierps kommun, belägen mitt emellan Uppsala och Gävle, har stora planer på gång. I området Siggbo ska bostäder, företag och handel samexistera och bilda en helt ny blomstrande stadsdel.

I det gamla stationssamhället Tierp håller ett helt ny stadsdel att ta form. En stadsdel med plats för 500 bostäder, handel och företag. Med cirka 2 500 registrerade företag i kommunen, är behovet av nya lokaler stort. Området Siggbo ska möta en del av det behovet och företagsparken, tio minuter från centrala Tierp, genomgår nu en stor expansion. 

– Vi håller just nu på att göra klart med några av de tomter som finns kvar. På en av dem färdigställs nu nya räddningsstationen som kommer att flytta in i slutet av maj. Sedan tidigare har vi företag som XL Bygg och andra aktörer i företagsparken, säger Lars Ingeberg, näringslivschef i Tierps kommun. 

Nya etableringar på gång

Det nya handelsområdet ligger i direkt anslutning till företagsparken och där har två fristående aktörer köpt mark. De håller just nu på att projekterar för nya etableringar och sedan tidigare är det klart att Dollarstore ska byggas på en av tomterna. 

– Vi vet inte exakt vilka övriga butiker som kommer att öppna. Den ena aktören är känd för att etablera Ica, Jysk och Apoteket. De bestämmer själva vilka de vill hyra ut till i slutändan. Den första butiken, Dollastore, står klar till vinter är det sagt, säger Lars Ingeberg.

Kommunen skissar nu på cirka 500 bostäder. De planeras ligga i områdena Trädgårdsstaden och Triangelparken som i sin tur ligger i Siggbo. Detaljplanen är klar och infrastrukturen förbereds.

– Vi har en dialog med olika aktörer som vill bygga bostäder. Om man utgår från planen så finns det möjlighet att bygga villor och parhus också – det beror på hur man delar upp det. Utöver bostäder kan handel av mindre karaktär etablera sig här samt skolor och vårdboende, säger Lars Ingeberg.

Näringslivschefen, Lars Ingeberg, poängterar att bristen på kontorslokaler är stor i hela kommunen. Samtidigt är efterfrågan stor, speciellt på kontor-, hantverks- och mindre butikslokaler. 

– Vi har lite svårt att möta upp det behovet. Det finns lite lokaler bland våra privata fastighetsägare. Vi har en tätort som heter Söderfors och där har det pågått en diskussion om att göra något för mindre hantverksföretag. Vi gjorde en handpåläggning och det visade sig att behovet av lokaler är stort bland företagen. Vi äger mark i det här området och har gjort en detaljplan som är klar. Vi planerar för att börja med infrastrukturen till hösten och därefter kommer vi att påbörja försäljningen av markytorna, säger Lars Ingeberg.

En växande kommun

Tierps kommuns bruksorter har en månghundraårig historia av järnbruk och industriell tillverkning. I dag bor det cirka 21 000 invånare i kommunen och den växer med 300 invånare per år. Närheten till framförallt Uppsala har gjort att intresset för Tierp har vuxit. 

– Det största trycket är från Uppsala där de är trångbodda. De säljer sina lägenheter och flyttar hit för att sedan pendla till jobbet. Det är en stor målgrupp för oss, säger Ingeberg.

Näringslivet, som har spelat en stor roll historiskt, fortsätter att sätta Tierp på kartan, förklarar Ingeberg.

– Företagen går bra, vi har E4:an som passerar bredvid och vi försöker alltid lyfta fram närheten till pendlingen och direkttågen till Stockholm. Samtidigt kan vi erbjuda detaljplanerad mark till bra pris jämfört med storstäderna. Kommunen växer med Siggbo och allt runtomkring. Vi har än så länge plats kvar i företagsparken och man är i en bransch som inte är beroende att vara på ett visst ställe, så är Tierp perfekt att etablera sig i, säger Lars Ingeberg. 

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.