Se över din IT

22 februari 2022

Den 9 januari släpptes restriktionerna i Sverige. Många med kontorsyrken har då jobbat hemma i över 700 dagar. Samtidigt verkar det som att många vill fortsätta jobba hemifrån i viss mån. Att förbättra och utveckla sina digitala verktyg blir då än viktigare - och kan leda till att företag tappar personal om man inte prioriterar området.

Klyftan mellan vår fysiska och digitala arbetsplats är nu mindre än någonsin. De flesta av oss uppskattar möjligheten och bekvämligheten med möjligheten att arbeta mer hemifrån, men det har också förstärkt ett stort problem: den växande skillnaden mellan våra digitala upplevelser hemma och på jobbet. Dåliga erfarenheter av IT-system borde inte vara en anledning till att kollegor väljer att sluta. Ändå ser vi den trenden.

Det ironiska är att även om teknik ursprungligen utformades för att göra våra liv enklare och mer produktiva, har den med tiden stadigt blivit antingen föråldrad eller komplex till den grad att den nu är en betydande källa till frustration hos många anställda. 

De lösningar som nu börjar bli till åren komna var säkert bra på sin tid. Men de byggdes aldrig med slutanvändaren i åtanke.

– Pandemin utlöste inte detta problem, utan förstärkte snarare det vi har vetat hela tiden – att de digitala verktyg vi använder i vårt privata liv är mycket enklare och roligare att använda jämfört med de i vårt arbetsliv, säger Raymond Hüner, chef för Norden och Benelux på Freshworks.

De flesta företagsapplikationer utformades först och främst efter en kravspecification. Istället borde de anställda som använder dem vara i fokus när man utvecklar nya verktyg. Under det senaste decenniet har IT-leverantörer lagt till växande komplexitet till företagssystem i ett försök att sälja fler programvarulicenser och kunna fakturera fler konsulttimmar för att installera dem.

– Detta är särskilt tydligt när det kommer till CRM-verktyg och IT Service Management-system. De lösningar som nu börjar bli till åren komna var säkert bra på sin tid. Men de byggdes aldrig med slutanvändaren i åtanke, förklarar Raymond Hüner.


En undersökning från Harvard Business Review Analytic Services gjord på uppdrag av Freshworks visade att 91 procent av nästan 400 tillfrågade menar att man som anställd har högre förväntningar på att tekniken ska vara enkel att använda jämfört med för tio år sedan. 73 procent håller med om påståendet att yngre arbetstagare har högre förväntningar än äldre arbetstagare på de digitala verktygen.

Enligt Deloitte bryr sig glada medarbetare vanligtvis mer om ditt företag, drivs av att hjälpa dig att lyckas och känner sig mer investerade i verksamheten. Samma undersökning visade att 82 procent säger att anställdas lycka på jobbet påverkas avsevärt av hur väl deras teknik på arbetsplatsen presterar, och 77 procent säger att bra anställda kommer att leta efter en ny arbetsgivare om deras nuvarande jobb inte tillhandahåller verktygen, tekniken eller information de behöver för att göra sitt jobb bra.

– Det är en av de främsta anledningarna till att nästa generations leverantörer av digitala verktyg och molnprogramvara ska sätta användaren i första rummet. Det görs genom att introducera enkla, moderna alternativ i rätt storlek för stora som små företag. När företag globalt navigerar efter pandemins påverkan och kämpar med att behålla talanger, är det värt att komma ihåg att tekniken nu spelar en roll i medarbetarnas engagemang, säger Raymond Hüner.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.