Säffle, väl förberett för etableringar

5 februari 2018

Säffle har en lång historia av företagsverksamhet. När ett företag etablerar sig är kommunen väl förberedd. Det startas omedelbart en process där den kommunala organisationen går in och börjar verka. Det erbjuds hjälp med rekrytering, lokaler, mark, transporter och infrastruktur. Näringslivschef Pia Proper berättar mer.

Näringslivschef Pia Proper.

Beskriv Säffle kommuns fördelar och varför man ska etablera sig här.

– Säffle har en lång och framgångsrik historia inom handels- och industriverksamhet och växer både i invånarantal och inom näringslivet.

Som företagare i Säffle kommun finns möjlighet att söka olika investeringsstöd, stöd inom kommunens landsbygdsprogram eller något av våra innovationslån. Det finns goda etableringsmöjligheter för tillväxt, vilket gjort att Säffle har ett brett näringsliv med välmående företag i alla storlekar. Säffle kommun har som vision att i framtiden bli centrum för grön utveckling.

Säffle har ett väldigt rikt kultur- och friluftsliv som erbjuder utvecklingsmöjligheter inom nästan alla intresseområden. Vårt medborgarhus förser oss med musikkonserter och konstutställningar av högsta kvalité. Säffleoperan drar varje år till sig både fantastiska skådespelare, regissörer och publik från hela landet.

Närheten till Vänern och den fantastiska naturen är viktig. Vi har vidsträckta skogar, öppna landskap, Vänerkusten med Europas största sötvattenskärgård och Säffle kanal. Närheten till sjöar, skogar och bad erbjuder friluftsliv, jakt och fiske alldeles runt hörnet. I Säffle är det enkelt att leva och bo billigt, samtidigt som det är nära till storstadens alla fördelar.

Säffle är Sveriges yngsta stad, belägen vid Europas tredje största sjö Vänern. Med endast två timmars bilresa till Oslo och Göteborg och fyra timmar till Stockholm – kan man säga att Säffle ligger mitt i Norden. Inom en fyratimmarsradie kan företagen leverera varor till tre av Nordens största städer och nå uppemot fem miljoner människor, vilket gör Säffle till en bra knutpunkt för företagsverksamhet.

Hur jobbar ni för att utveckla näringslivet och få fler företag att etablera sig i kommunen?

– Kommunens Näringslivsenheten arbetar nära företagen genom olika grupperingar och nätverk. Det erbjuds kontinuerliga skräddarsydda uppdragsutbildningar. Kommunen jobbar med att bilda nätverk mellan företagen för att skapa ett utbyte av kompetens och tjänster. Kommunen strävar efter att arbeta i enlighet med företagens behov när det gäller projekt och utbildningar. Det tillhandahålls ledig mark och lediga lokaler. Det finns en strävan efter att jobba med korta handläggningstider när det gäller tillståndsansökningar och liknande. 

Vi ser just nu flera positiva tendenser. Säffle hamnade på plats fyra i hela Sverige när Syna rankade de kommuner vars företag nyanställer flest personer. Säffle ligger också på plats tre i Värmland i Synas stora undersökning av kommunernas företags omsättning, utveckling och nyanställningar. I Svenskt Näringslivs årliga företagsbarometer, där företagarna själva tycker till om näringslivsklimatet i kommunerna, har Säffle klättrat över 100 platser sedan 2010 och når plats 76 av 290 i Sverige. Målet är att fortsätta klättringen. 

Hur ser näringslivet ut i Säffle kommun?

– Säffle har en stark tradition inom pappers- och massa- samt processindustri, vilket avspeglar sig i Säffles nutida näringsliv. Det finns även starka traditioner inom lantbruk och gröna näringar. Säffles läge vid Vänern gör också att det finns stora utvecklingsmöjligheter inom besöksnäringen. 

Vad finns det för lediga lokaler och ledig mark i kommunen just nu?

– Lokaler finns tillgängliga för både industri, handel och kontor. Det pågår dessutom detaljplaneringar för ytterligare mark för framtida etableringar.

Vad händer i kommunen just nu och vilka projekt/etableringar är på gång framöver?

– Det första spadtaget har nyligen genomförts för Säffles största investering genom tiderna – en ny simhall med fokus på hälsa, motion och idrott samt utrustad med regionens enda 50-metersbassäng. Investeringen uppgår till 236 miljoner kronor och är en satsning som kommer medföra stora ringar på vattnet för exempelvis handel och näringsliv, samt stärka Säffle som en attraktiv plats att bo och leva på. Simhallen kommer att byggas under 2018 och 2019.

Det planeras också för att ytterligare stärka Säffles redan goda utbud av fritidsmöjligheter genom byggnationer av nya ridhus och bollhallar, vilket är efterfrågat av föreningslivet. 

För att bredda utbudet av bostäder kommer ett nytt stort kvalitetsboende byggas invid Byälven i centrala Säffle. Byggnationer pågår vid gästhamnen på Ekenäs, längst ut på vackra Värmlandsnäs. Syftet är att göra platsen till ett ännu mer attraktivt besöksmål och en mötesplats precis vid Vänern. 

Säffle har även ett renoveringsprogram för kommunens skolor, där flera skolor genomgått omfattande renoveringar och ombyggnationer. Programmet fortsätter under 2018 med ombyggnation av Svanskogs landsbygdsskola. Under 2017 har Säffle bland annat byggt ett nytt resecentrum och två nya LSS-boenden. Det händer mycket just nu i vår kommun!

Vad behövs för att Säffle kommun ska fortsätta utvecklas på ett bra sätt?

– En fortsatt god samverkan mellan företagen i Säffle och i hela regionen. Likaså ett gott samarbete och ett bra utbyte mellan politiker, tjänstemän och företagen i Säffle. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.