Södra Hagalund går in i en ny fas

26 februari 2019

Humlegården påbörjar nu utvecklingen av Södra Hagalund efter att bolaget tecknade en principöverenskommelse med Solna stad avseende första etappen i utvecklingen av arbetsplatsområdet.

Södra Hagalund - webb.jpg
Foto: Humlegården

Utvecklingen av Hagalunds arbetsplatsområde kommer att ske i flera etapper och pågå under 15 år. Humlegården äger samtliga fastigheter i den första etappen som avser nyskapande av cirka 48 000 kvm ljus BTA. Solna stad och Humlegården har för avsikt att skapa en tät stadsbebyggelse bestående av bostäder, kontor och inslag av handel och service. 

- Vi har varit verksamma i Hagalunds arbetsplatsområde i drygt tio år och genom principöverenskommelsen går utvecklingen av stadsdelen nu in i en ny fas. Vi ser fram emot att ta nästa steg i arbetet, där vi tillsammans med Solna stad vill skapa en hållbar, attraktiv stadsdel med levande kvarter, säger Anneli Jansson, vd på Humlegården i ett pressmeddelande.

Detaljplanearbetet för den första etappen beräknas dra igång under första kvartalet 2019. En viktig del som har stor betydelse för området är den nya tunnelbanestationen. Den nya Gula linjen, som sträcker sig från Odenplan till Arenastaden, kommer att få en station i området, Södra Hagalund. Den utbyggnaden beräknas stå klar 2024. 

Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.