Så smittsäkrar ni kontoret

27 augusti 2020

Efter lång tid med distansarbete längtar många tillbaka till sina arbetsplatser, inte minst av sociala skäl. Men är det okej att låta medarbetarna träffas på kontoret ibland och hur skyddar man sig mot smitta?

smittsäkra kontoret.jpg
Bild: Pixabay

Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt distansarbete i höst och därför bör varje arbetsgivare uppmana sina medarbetare till detta om arbetsuppgifterna ändå kan utföras med tillfredsställande resultat och om medarbetarnas hälsa inte påverkas negativt. Men det finns arbetsuppgifter som inte lämpar sig att utföra på distans och det finns privata situationer som gör att arbete i till exempel hemmet fungerar dåligt. Därför är det bra att anpassa kontoren så att de kan användas i den utsträckning som medarbetarna och verksamheten behöver.

Tips som minskar risken för smitta 

1. Begränsa beläggningen på kontoret till max 50 procent av normal beläggning.

2. Öka avståndet mellan skrivborden; att ta bort varannan plats är en bra riktlinje.

3. Sätt upp skyltar och avståndsmarkeringar för att påminna om att hålla avstånd.

4. Städa ofta och ställ ut handsprit på väl synliga ställen, exempelvis reception, i köket, vid skrivaren och på toaletterna.

5. Uppmana medarbetarna att tvätta händerna ofta och stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom.

6. Uppmana medarbetare att undvika kollektivtrafik, åtminstone vid rusningstid.

7. Uppmuntra till utomhusmöten i första hand, och sätt upp maxgräns för antal deltagare vid inomhusmöten.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.