Så ska Ideon växa

22 oktober 2019

Byggnadsnämnden i Lunds kommun har beslutat att anta detaljplanen som möjliggör fler än 800 nya arbetsplatser, drygt 500 parkeringsplatser men också en lokal park med paviljong vid Ideon.

Illustrationsskiss_Forskaren2.jpg
Bild: Lunds kommun

På planområdet finns idag två kontorshus. De nya byggnaderna kommer i huvudsak att byggas längs planområdets norra kant. Den största förändringen sker i mellanrummet mellan de två befintliga byggnaderna, där det idag är markparkering. Befintligt och tillkommande parkeringsbehov kommer att tillgodoses i ett parkeringshus med drygt 500 parkeringsplatser i fastighetens östra del.

– De nya byggnaderna kommer komplettera den idag storskaliga miljön och bidra till större variation i området, säger planchef Ole Kasimir, i ett pressmeddelande. 

Husen planeras ha olika fasadmaterial och kulörer. Detaljplanen reglerar även så att de nya byggnaderna varierar i höjd och möjliggör att de får olika takformer

I den västra delen byggs de nya kontorsbyggnaderna i planområdets nordvästra hörn. På så sätt skapas en entréplats och torgyta för både den nya och den befintliga bebyggelsen, Edison Park. 

– Vi bidrar till fler arbetsplatser men också en bättre utemiljö på en av Lunds mest innovativa och kreativa platser, säger Klas Svanberg (M), ordförande i byggnadsnämnden, i ett pressmeddelande. 

Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.