Så ska Avenyn utvecklas

3 november 2022

Nu har tävlingsjuryn fattat ett beslut. Nyréns Arkitektkontor med team vinner med förslaget AveNy. Tillsammans med staden, fastighetsägare och övriga intressenter kommer förslaget att ligga till grund för fortsatt arbete med utveckling av stadsmiljön på Avenyn och Götaplatsen.

- Juryn har haft ett spännande arbete i att analysera de fyra tävlingsförslagen. Vi är eniga om att AveNy är en värdig vinnare, säger juryns ordförande Birgitta Lööf, arkitekt på stadsbyggnadskontoret och projektledare för utvecklingen av Avenyn och Götaplatsen.

Juryns motivering

I sin motivering skriver tävlingsjuryn bland annat:

”Teamet bakom AveNy visar tydligt att man har en förståelse för platsen. AveNy bedöms vara ett realistiskt och väl genomarbetat förslag, med bra förankring i områdets funktion, kvaliteter och kulturmiljö.”

”Sammanfattningsvis skapar AveNy förutsättningar för en ´Aveny för göteborgarna´, där det finns något för alla. Kulturinstitutionerna är synliga men här finns även plats för det tillfälliga. En fortsatt paradgata med stärkt rumslighet och med mat, nöjen, handel, och kultur som dragare.”

Vinnande teamet

Arbetet i det vinnande teamet leds av landskapsarkitekterna Emelie Brunge och Bengt Isling, båda från Nyréns Arkitektkontor.

- Det är stort för oss att få arbeta med Avenyn, Sveriges mest kända gata. Vi vill återupprätta göteborgarnas gröna paradgata till en levande och attraktiv plats för alla, säger Emelie Brunge.

- Vi ser fram emot att få utveckla förslaget tillsammans med staden och Avenyns intressenter, det kan bli hur bra som helst, säger Bengt Isling.


Bland tidigare uppdrag som Nyréns har arbetat med finns Yogapaviljongen i Vasaparken, Stockholm, Slakthusområdet i södra Stockholm och här i Göteborg - Slottsskogsvallens entrépark som nyligen utvecklades till en attraktiv aktivitetspark.

Bilder och beskrivningar av vinnarförslaget finns här

Om tävlingen

Aveny-tävlingen har pågått sedan januari 2022 då en inbjudan till tävlingen gick ut. Fyra team med arkitekter och andra kompetenser valdes sedan ut och fick under våren och sommaren arbeta fram var sitt förslag. Under hösten har tävlingsjuryn utvärderat förslagen och nu utsett ett vinnande team. Deras förslag är inte färdigt i detta skede utan kommer att utvecklas vidare tillsammans med Göteborgs Stad, fastighetsägare och representanter för de verksamma längs paradgatan.

Detta händer nu

- Nu startar det gemensamma arbetet att utveckla förslaget. AveNy är väl gestaltat och med en tilltalande robust struktur som ger en god grund för vidarebearbetning, säger projektledaren Birgitta Lööf.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.