Så kan du minska stressen

26 mars 2019

Stämmer det att man mår bättre av att omges av växter? Blomsterfrämjandet har tittat på befintlig forskning och konstaterar återigen att så är det faktiskt. Det finns fördelar med växter för hälsan både ur ett fysiskt och ur ett psykiskt perspektiv. Så att fylla kontoret med växter och andra gröna miljöer är helt rätt!

Bild: pixabay

Patrik Grahn är professor i landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet och han har sedan mitten av 1980-talet jobbat med hur växter och hälsa hänger ihop.

Inte bara park och skog

Gröna miljöer behöver inte nödvändigtvis vara parker eller skogar, även trädgårdar och krukväxter inomhus har positiv påverkan. Till exempel har försök på arbetsplatser visat att när det fanns tillgång till en trädgård i anslutning till arbetsplatsen var stressnivåerna hos de anställda betydligt lägre. I början av 2000-talet fick Patrik och hans kollegor pengar för att starta en rehabiliteringsträdgård på Alnarp där framförallt forskning på depression och utmattningssymtom bedrivits. Även här är resultaten väldigt positiva och fler rehabiliteringsträdgårdar har startat på andra platser i Sverige.


Men nya studier visar att växter i t ex en kontorsmiljö höjer trivseln, ger mer arbetsglädje, är avstressande och främjar social gemenskap.


Patrik Grahn berättar att man inom forskningen tittat på många olika typer av gröna miljöer, från botaniska trädgårdar till urskogar och att olika upplevelseaspekter listas. Skogar och parker med mycket rymd och tystnad och där det finns möjlighet att hitta sin egen lilla plats upplevs till exempel mycket avstressande. Andra dimensioner kan vara upplevelse av att naturen själv har kommandot, av det vilda, eller av motsatsen kultur, där människor har ansträngt sig för att smycka och vårda naturen. Det kan även handla om att kunna finna en öppen, grön plats där man exempelvis kan spela bollspel eller den sociala, en plats att umgås. Artrikedom, möjlighet att uppleva och tjusas av en mångfald av växter är ytterligare exempel på en upplevelseaspekt.

Även resultat inomhus

-Resultaten kan även överföras till inomhusmiljöer, vilket faktiskt är mer än vad jag själv trodde från början, menar Patrik Grahn. Artrikedom, naturkänsla, avskildhet, social närvaro – allt kan återskapas inomhus. Forskningen som pågått på utomhusmiljöer sedan 80-talet har inte alls kommit lika långt när det gäller inomhusmiljöer, här har forskningen först kommit igång de senaste tre-fyra åren. Men nya studier visar att växter i t ex en kontorsmiljö höjer trivseln, ger mer arbetsglädje, är avstressande och främjar social gemenskap. Intressanta forskningsresultat från Kina och Japan visar också på lägre blodtryck och minskad kortisolmängd vid användning av krukväxter.

Fördel gröna växter

Förutom att växter är bra för vårt psykiska välbefinnande finns också flera studier som visar på deras förmåga att förbättra inomhusmiljön. Problem som ofta hänger ihop med dålig inomhusluft – huvudvärk, torr hud och irriterade ögon kan minskas genom att göra våra inomhusmiljöer mer gröna. Krukväxter hjälper både mot torr och syrefattig luft samtidigt som de tar hand om farliga partiklar i luften.

Både blommande och gröna krukväxter tillför luften syre genom fotosyntesen, så oavsett vilken krukväxt man väljer förbättras syrenivåerna inomhus. Ju större planta desto bättre syresättning.

En annan fördel med krukväxter är att de genom fotosyntesen tillför luften fuktighet. Genom sin luftfuktande förmåga förbättrar de luftkvalitén inomhus, vilket är speciellt viktigt under vinterhalvåret när många inomhusmiljöer är torra. Ett riktmärke är att ju mer vatten en växt behöver, desto bättre luftfuktare är den.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.