Så blir jobbvardagen 2021

22 december 2020

Det har kallats för den nya vardagen och livet har sannerligen förändrats för många av oss under det här året. Att arbeta hemifrån har blivit allmänt vedertaget och det enda vi vet om framtiden är att den är föränderlig och osäker. Men några spaningar går att göra om framtiden, baserat på vad vi vet idag. Det skriver Pierre Blom, Sverigechef hos Ivanti.

2021.jpg
Bild: Pixabay

Hur kommer framtiden te sig på våra arbetsplatser? På Ivanti har vi pratat mycket om hur pandemin kan påverka IT-utvecklingen och vårt arbetsliv. Några trender är värda att nämna.

Digitala redskap för samverkan allt viktigare - även för hälsan

Att förbättra samarbetet och kommunikationen mellan anställda kommer att vara högsta prioritet hos många företag. På samma sätt kommer HR-avdelningar engagera sig för att hitta digitala verktyg som förbättrar anställdas mentala hälsa och välbefinnande. Många kommer att fortsätta distansarbeta även när pandemin är över. Problem som grundar sig i isolering och långvarigt arbete hemifrån kommer därför sannolikt bli en bidragande orsak till personalomsättningen. En god digital medarbetarupplevelse kan hjälpa företag att behålla medarbetare.

Fler vågar ta steget till molnet

Förflyttningen från OnPrem-lösningar till moln- och hybridlösningar kommer att accelerera ännu snabbare hos företag och organisationer som traditionellt släpar efter  när det kommer till att använda sig av molnet. Den nödvändiga övergången till modern förvaltning har varit långsam och försiktig men antagandet av InTune, Workspace One, Ivanti Neurons och liknande verktyg kommer att ta fart för att hantera alla enheter som befinner sig “på vift” i våra hem. 

Säkerhetsfrågor måste fortsatt prioriteras

2020 har varit ett bra år för kriminella som sysslar med ransomware och det är inte omöjligt att vi under 2021 får uppleva minst en stor IT-attack med världsomspännande inverkan, som handlar på löpsedlarna även i Sverige. Kriminella kommer fortsatt rikta in sig på personer som arbetar på distans. Lösningar likt Remote Desktop Protocol (RDP) och Virtual Private Network (VPN) räcker inte. För att säkert kontrollera vem som har tillgång till applikationer och data, kommer företag att använda sig av det som kallas för Zero Trust eller nolltillit. Företag kommer även bli bättre på att analysera data kring befintliga säkerhetsluckor och ta fram krishanteringsplaner för att alltid befinna sig ett steg före kriminella element.

5G kommer att ersätta Wi-Fi

År 2025 ersätter 5G-nätverk Wi-Fi, vilket skapar en mer tillförlitlig metod för anslutning till alla företags- eller konsumenttjänster. Företagsnätverk kommer sällan att nyttjas och "zero trust-arkitektur” för åtkomst till någon tjänst eller data kommer att vara normen.

Chatbotar kommer lösa fler problem åt dig

Under 2021 kommer chatbots, som redan har blivit en stor del av våra liv, att bli ännu vanligare. Förvänta dig att se chatbots i de flesta nya fordon, på läkarmottagningen och när du lägger din beställning på snabbmatsrestaurangen nästa år. Vi ser också att vissa organisationer använder chatbots för att hjälpa till i sin screeningprocess vid utvärdering av jobbkandidater, bli därför inte förvånad om din första jobbintervju är med en chatbot. Företagen inser att de kan screena fler kandidater och sedan använda artificiell intelligens för att hjälpa dem att identifiera personer som passar bra för företaget.

Av: Pierre Blom, Sverigechef Ivanti 


Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.