Så behåller ni talangerna

11 januari 2022

Kampen om talangerna är stenhård. Aldrig har det varit viktigare än nu att ta hand om och utveckla medarbetarna när ni väl har fått dem ombord – så att de inte söker jobblyckan på annat håll.

Intervjuerna med er favoritkandidat är klara, anställningsavtalet är påskrivet och efter en välplanerad introduktion börjar er nya kollega känna sig varm i kläderna. Chef och HR kan nu bocka av de två första kritiska momenten i medarbetarresan – men detta är bara början. Nu står ni inför nästa stora utmaning: att förvalta er nya talang och skapa förutsättningar för att hen ska trivas och växa tillsammans med er.

– Många arbetsgivare är medvetna om vikten i att investera i personalen, vara lyhörd för vad de behöver och uppmuntra till ständig utveckling så att de väljer att stanna i organisationen. Tid är dock en bristvara för många chefer och HR-avdelningar idag. Saknar företaget dessutom bra verktyg, eller om de som finns inte fungerar optimalt, kan det vara svårt att få till en bra struktur och effektiva arbetsflöden, säger Linda Tesell, Product Manager på Flex Applications med mångårig erfarenhet av HR-system och HR-processer.

Men vilka kritiska moment är det då som chef och HR behöver ha koll på när medarbetarna väl är ombord? Och hur maximerar man förutsättningarna för att lyckas? Det ska vi titta närmare på här nedan.

Checklista – 6 viktiga processer under medarbetarresan

Ta reda på medarbetarnas behov och önskemål: Hur trivs du? Vad behöver du av mig som chef? Är vi på rätt kurs mot våra gemensamma mål? Vilka är dina önskemål inför framtiden? Att som chef checka in med dina medarbetare i regelbundna medarbetarsamtal, uppföljningssamtal och målsamtal men också anonyma medarbetar-undersökningar är viktigt för att säkerställa att era medarbetare trivs och når sin fulla potential. 

Håll koll på kompetenserna: Att ha rätt kompetenser på plats är avgörande för verksamhetens framgång och konkurrenskraft. Samtidigt är goda utvecklingsmöjligheter viktigt för att ni ska kunna behålla och motivera era medarbetare – och därmed minska risken att de söker nya utmaningar på annat håll.

Rätt lön för mödan: Känner era medarbetare att de får rätt lön för mödan? Upplever de att de kan påverka sin löneutveckling – och hur? Hur jobbar företaget för att förhindra osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor?


Att som chef checka in med dina medarbetare i regelbundna medarbetarsamtal, uppföljningssamtal och målsamtal men också anonyma medarbetar-undersökningar är viktigt för att säkerställa att era medarbetare trivs och når sin fulla potential. 

När en anställd blir sjuk: I en idealisk värld skulle inga medarbetare behöva bli sjuka och förhindras att arbeta. Men ibland uppstår ändå frånvaro och sjukskrivningar, i vissa fall med behov av rehabilitering för att den anställde ska kunna återgå till arbetet på ett tryggt sätt. Hur säkrar arbetsgivaren ett fungerande arbetssätt inom denna del av medarbetarresan?

Nyckeltal – från data till insikter till handling: Få som jobbar med HR har väl undgått begrepp som data analytics och HR analytics, eller att ”jobba datadrivet”. Men vad har detta för betydelse när vi talar om att behålla och utveckla personal? Genom att ta fram och paketera olika typer av data kring medarbetarna, till exempel i en dashboard för nyckeltal, kan ni få konkreta siffror på hur det står till med exempelvis sjukfrånvaron och personalomsättningen, hur den skiljer sig mellan olika avdelningar och hur den har utvecklats över tid

Avsluta med en proffsig offboarding: Vikten av ett gott första intryck för era nyanställda genom en välplanerad preboarding och onboarding är något som de flesta arbetsgivare är medvetna om. Men ni bör heller inte underskatta betydelsen av ett positivt avslut – offboardingen. Förutom återlämnande av utrustning, avslutande av användarkonton och andra praktiska detaljer är det en hel del andra punkter som bör bockas av.

Källa: Flexapplications.se


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.