RegionCity tar företag till nya höjder

30 januari 2018

I Göteborg ska ett nytt city för regionen, och hela västskandinavien, växa upp vid centralstationen. Det är Jernhusen som utvecklar RegionCity, en destination för ökad rörlighet, fler mänskliga möten och ekonomisk tillväxt. Med kontorskoncepten Himla och Vimla kan företag välja ytor med utsikt högt upp i tornen eller nära gatans och stationens vimmel och puls.

Konceptet för RegionCity har sakta men säkert vuxit fram och sedan några år tillbaka landat i dagens vision. Den nya stadsdelen för regionen har många viktiga funktioner att fylla. 

- Grundkonceptet är att RegionCity ska främja en rörligare arbetsmarknad och samla Västsveriges arbetsmarknadsregion, förklarar Urban Hammarlund, Regionchef Jernhusen. Något som ska främja möten, öka innovationskraften och skapa ekonomisk tillväxt. Men med RegionCity vill vi också skapa en länkande stad, en kollektiv hubb och även öppna upp området Gullbergsvass.

Porten mot väster

RegionCity blir just ett city för regionen, en region som i Urban Hammarlunds värld innebär hela västskandinavien. 

- Tror man på Skandinavien är Göteborg ett naturligt val, i Stockholm och Oslo finns det inte mycket mer plats att bygga på. Här kan vi just nu bebygga ett område lika stort som Halmstad, mitt i staden. Dessutom har Göteborg förmånen att inte vara huvudstad.  Vi kan vara friare och våga mer. Vi är lillebror, underdog, rebell och städernas Richard Branson. Och inte minst är detta en intressant plats. Historiskt sett är Göteborg porten mot väster där jutarna, norrmännen och svearna möttes.

Ett Manhattan i väster

Tidshorisonten är lång i detta gigantiska utvecklingsprojekt, RegionCity kommer ta cirka 20-25 år att färdigställa.

- Detaljplanen som är ute nu innehåller sex torn plus ett storblock ovanpå Västlänken och jag skulle säga att det utgör cirka 60 % av det slutgiltiga projektet, menar Urban Hammarlund. Totalt kan RegionCity komma att innehålla 9-12 torn. 

För det är just torn det handlar om, med RegionCity får nämligen Göteborg en ny skyline på köpet. Ett Manhattan i väster. 


Totalt kan RegionCity komma att innehålla 9-12 torn.

Två torn först ut

Först ut är Jubileumstornet som med sina 22 våningar och drygt 22 000 kvm öppnar portarna till en del av huset 2021, lagom till stadens 400-årsjubileum. Vid tornets fot kommer Jubileumshallen, som ska leda resenärerna mellan dagens station och Västlänkens mittuppgång, att ligga. I själva tornet kommer man kunna skapa större kontorsytor och allra högst upp blir det antingen en skybar eller restaurang med takterrass, tillgänglig även för allmänheten. I tornet är varje plan cirka 800 kvm och den inbyggda flexibiliteten kommer att vara stor. Hela idén med kontorsytorna i RegionCity är att företag ska kunna växa över flera plan och även in i de intilliggande tornen som ska byggas framöver. Alla tornen kommer att hänga ihop i klackarna.

Nästa torn som byggs är Älvtornet som blir 19 våningar högt med sammanlagt 

17 000 kvm kontor och 2 000 kvm handelsyta. 

- I Jubileumstornet och Älvtornet kommer vi att erbjuda både stora och mindre ytor, helt i linje med hur marknaden ser ut. 

Himla eller Vimla?

Uthyrningsarbetet är i full gång sedan ett par år tillbaka och Jernhusen, i samarbete med CBRE, erbjuder just nu två olika kontorskoncept. Konceptet Himla innefattar kontorsytor högt upp i tornen, med utsikt över staden, medan konceptet Vimla är för företag som istället vill sitta nära gatans och stationens puls. Oavsett vilket erbjudande man väljer kan man flytta in från 2021 eller 2023. 

- Vi vill åt hela spektrumet av företag, förklarar Urban Hammarlund. Innovatörer som behöver entreprenörer som i sin tur måste ha stödfunktioner, till exempel finansbolag och jurister. Vi ska även stötta både startups- och grownupsföretag. Vi vill sätta en kultur här och knyter mer än gärna till oss aktörer som kan vara med och utveckla det sista i själva idén med RegionCity. 

Att skriva några letter of intent ligger därför i en snar framtid. Därefter ser Urban Hammarlund fram emot att detaljplanen vinner laga kraft, något som sedan ska leda till den efterlängtade byggstarten. 

- Nästa grej är ju när alla känner att ”the wagon trail goes west” - när tåget börjar rulla. Det blir en häftig känsla!  

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.