Rapport om coworking

4 juli 2019

När städerna förtätas ökar behovet av att använda befintliga ytor mer effektivt. Fastighetsägarna har släppt en rapport där man tittar närmare på coworking.

Convendum 2.jpg
Bild: Convendum

Coworking blir mer och mer vanligt och är en affärsmodell där medlemskap ersätter hyreskontrakt och erbjuder flexibla lösningar för organisationer och företag som är i behov av kontorsarbetsplatser. Från början riktade sig coworking mot mindre och nystartade företag. Idag växer intresset även bland stora företag som vill att ta del av den kreativa kultur och det kunskapsutbyte som skapas mellan företag som delar arbetsplats.

Rapporten är ett verktyg för fastighetsägare som vill ta ägarskap över utvecklingen och lägga grunden för långsiktigt lönsamma och hållbara affärsmodeller.

Läs rapporten här

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.