Personligt och ärligt med respekt för individen

31 augusti 2018

Jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga. Orden sammanfattas "Jupp" och går som en röd tråd i Peabs åtaganden och relationer. - Våra kärnvärden genomsyrar allt vårt arbete, säger Åke Kaur, förvaltningschef, Peab.

Peab äger ett flertal lokaler i Stockholm. Bland annat Riksten i Tullinge, Almnäs före detta regemente i Södertälje, Acturum - också det i Södertälje, samt i Sigtuna. 

– För tillfället har vi lediga lokaler i Almnäs, Södertälje och Sigtuna/Märsta. Det är utöver vårt stora utvecklingsprojekt av flera kontorsfastigheter, The Gardens, i Ulriksdal i Solna, där fastigheten The Gardens om ca 16 000 kvm nu är aktuell för uthyrning. Ulriksdal är en ny stadsdel som inom några år planeras innehålla ca 2 000 bostäder och 11 000 arbetsplatser, säger Åke Kaur, Förvaltningschef, Peab Fastighet AB.


Att vi vill vara jordnära innebär att vi vill arbeta nära våra kunder.

Åke Kaur, Förvaltningschef, Peab Fastighet AB


Värdesätter kärnvärden

Peabs kärnvärden, JUPP, står för Jordnära - Utvecklande - Personliga - Pålitliga och är något som värdesätts och genomsyrar alla Peabs åtaganden och relationer, inte minst i relationen till våra hyresgäster, berättar Åke Kaur.

– Att vi vill vara jordnära innebär att vi vill arbeta nära våra kunder. Innan vi åtar oss ett uppdrag ska vi veta att vi har tillgång till de resurser som krävs för att göra ett bra arbete. Peab ska vara kända för ett jordnära arbetssätt med korta beslutsvägar samt vara lyhörda för kundernas intressen.

Nästa ledord - utvecklande - innebär att företaget ska vara nyskapande, flexibla och i ständig förbättring. 

– Vi ska ta vara på våra medarbetares kompetens och erbjuda goda möjligheter till utveckling, utbildning, befordran och friskvård. Vi vill att våra medarbetare är engagerade och delaktiga i verksamheten samt medverkar till vår positiva utveckling. Inom Peab ska vi ha möjlighet att påverka vår arbetssituation.

Peab strävar efter att vara ett personligt företag, vilket det tredje ledordet vittnar om. Detta gör man bland annat genom att ha en ärlig och förtroendefull dialog med sina kunder och leverantörer för att skapa och bibehålla långvariga och goda relationer.

– Vi ska verka för att våra arbetsuppgifter ska kunna förenas med familj och fritidsintressen. Bra kommunikation, god stämning och respekt för individen ska råda i Peab.

Att vara och uppfattas som ett pålitligt företag och fastighetsvärd är av yttersta vikt, menar Åke Kaur. Bland annat innebär det att Peab alltid ska uppträda med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet.

– Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar Peab. Förutom att uppfylla lagar och krav samt välja bästa möjliga teknik, ska vi ha en god planering, göra rätt från början, eliminera risker och hålla utlovade tider, säger Åke Kaur.

Han tillägger att Peab också prioriterar förnyelsebara resurser och undviker miljöstörande ämnen. 

förespråkar experthjälp

Att som hyresgäst skriva hyreskontrakt med sin hyresvärd kan ibland kännas komplicerat. Hos Peab har man förståelse för detta och Åke Kaur poängterar att det är viktigt att sätta sig in och förstå alla villkor i hyresavtalet.

– Vi rekommenderar våra blivande hyresgäster att använda sig av experthjälp för sin egen trygghets skull. 

Förberedelse och analys a & O

Många gånger tar det längre tid att hitta rätt lokal än vad man kanske trott. Det är därför av största vikt att man förbereder sig i god tid innan hyresavtalet löper ut, menar  Åke Kaur.

– Ytterligare tid kan också tillkomma för att anpassa lokalen efter ditt företags behov. Gör en ordentlig analys över vad som är viktigt för ert företag: vad har ni för behov idag och på några års sikt? Vad är viktigt för att få personalen att trivas? Vad är viktigt för att kunna rekrytera? När det gäller nyproduktion har Peab som fastighetsägare alla möjligheter att hjälpa er att utforma lokalerna helt efter era förutsättningar så att det färdiga resultatet blir perfekt för just er, avslutar Åke Kaur. 
Läs hela intervjun med Åke Kaur i Magasinet Lokalguiden med utgivning v 38.
Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.