Omställningen till hybridarbete

6 januari 2023

Poly har tillsammans med en undersökningsgrupp från Worktech Academy gjort en forskningssammanställning för att öppnat upp nya tankegångar när det kommer till hybridarbete och definiera de huvudsakliga utmaningarna, nya möjligheter och utvecklingsområden. Utifrån intervjuer och undersökningar har de kartlagt tre huvudsakliga utvecklingsområden för att skapa en hybrid organisationskultur.

poly webben.jpg
Bild: Poly

Kultur är troligtvis den viktigaste utmaningen när det kommer till att upprätthålla en långvarig hybridmodell. Poly har tillsammans med Worktech Academy därför gjort en forskningssammanställning som belyser vikten av att ta sig an omställningen med noggrannhet. Bland slutsatserna konstateras att det finns mycket för företag att upptäcka genom att föra samman människor, platser och teknik för att forma nya förutsättningar.

Hybridarbete utmanar organisationskulturen

En ny undersökning från Gartner visar att 76 procent av HR-cheferna upplever att hybridarbete utmanar medarbetarens koppling till organisationskulturen. Samtidigt visar en rapport från 2021 att endast en av fyra hybrid- eller distansarbetare känner en koppling till organisationskulturen. Detta är viktigt eftersom det finns starka kopplingar mellan en bra organisationskultur och att uppfylla verksamhetsmål.

– Det är inte optimalt att lämna hybridarbetet åt slumpen. Organisationer behöver inventera sin kultur för att definiera sina kärnvärden och tydligt rama in vad det betyder i en hybridvärld. Vad behöver medarbetare för att lyckas och när skapar fysisk närvaro ett värde? Detta behöver kommuniceras tydligt genom hela organisationen för att medarbetare på alla nivåer ska kunna ta del av en enad vision, säger Sof Socratous, Nordvästeuropachef för Poly Hybrid Work Solutions på HP.Vikten av kvalitativa verktyg

Att se över utrymmena och tekniken som ett kontor består av är ett viktigt steg i att möjliggöra lyckad hybridkultur. Detta skulle innefatta att sammanställa protokoll, videoinspelningar eller annat material som kan tillhandahållas för de som inte har möjlighet att delta fysiskt på mötet. Högkvalitativ mötesutrustning behöver också sträcka sig till hemmakontoret. I dag finns det teknik för alla arbetsstilar och upplägg, oavsett plats, och den bör användas för optimalt samarbete.

– Kulturförändringar sker i mångt och mycket som vilken förändring som helst inom en organisation – de behöver hanteras med noggrannhet för att nå ett lyckat resultat. Det krävs en period av testning och lärande som inkluderar datainsamling om vad som fungerar och vad som inte gör det. När organisationer nu försöker möjliggöra hybridarbete vill vi på Poly att ge insikter och lösningar som hjälper till att kartlägga kursen, säger Sof Socratous.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.