Nytt kontorshus i Krokslätt

18 januari 2018

Castellum förvärvade förra året en kontorsbyggrätt med färdig detaljplan i Krokslätt. Efter en arkitekttävling stod Wingårdhs som vinnare med ett förslag som nu ska ligga till grund för projektering av det nya kontorshuset på Mölndalsvägen/Fredriksdalsgatan. Preliminär byggstart är satt till våren.

Castellum Krokslätt.jpg
Bild: Wingårdhs

Wingårdhs vann förra året Castellums arkitekttävling som gick ut på att gestalta ett nytt kontorshus i Krokslätt i Göteborg. I förslaget har Wingårdhs haft ett fokus på att ta till vara på volymen, förstärka platsens identitet och arbeta för en ökad hållbarhet. Kontorshuset kommer att ha en uthyrningsbar yta om cirka 7 500 kvm. Förhoppningsvis kan projektet byggstartas till våren. 

Förslaget är hela tolv våningar högt men har ett litet fotavtryck. Byggnaden tar plats samtidigt som gestaltningen är förankrad i Krokslätts många äldre verkstäder. Mölndalsvägen i Göteborg sträcker sig långt och Wingårdhs vill att korsningen vid Elisedalshållplatsen ska få en starkare identitet genom byggnaden. Kontorshuset kommer att synas oavsett om man kommer från vägen, spårvagnen eller med bil från Kallebäck. Från gatan öppnar huset upp sig visuellt – och man har skissat ett bottenplan som både är utrustat med en cykellounge och med ett omklädningsrum för de som tar cykeln till arbetet.

– Vi föreslår en fasad i återvunnet tegel. Använda stenar från Danmark kan tvättas rena och bidra till en levande struktur, säger Anna Sunnerö, arkitekt på Wingårdhs.

För att uppnå den efterfrågade Guld-klassificeringen i Miljöbyggnad har man vävt in miljö och hållbarhet redan i idéstadiet. Förslaget innehåller allt ifrån uppsamling av regnvatten för toalettspolning och förnybara material till solceller som täcker byggnadens halva elförbrukning. En takträdgård och växter på alla våningsplan bidrar till en stilla atmosfär. Där är det tänkt att grönsaker och kryddor kan odlas och tillagas i en restaurang på bottenplan.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.