Nyproduktion i Faluns bästa läge

12 augusti 2020

Med sikte på produktionsstart under 2021 ska SBB bygga nya kontorsytor mitt i centrala Falun. Redan nu finns flera intressenter till de olika ytorna.

Under hösten 2018 utlyste Falu kommun en markanvisningstävling i centrala Falun. Tillsammans med Mondo Arkitekter deltog Hemfosa (numera Samhällsbyggnadsbolaget, SBB) med bidraget Kvarteret Rödbro. 

– Vi gick vidare och fick presentera vårt förslag inför en jury som senare utsåg vårt bidrag till vinnare, säger Daniel Sporre, kommersiell förvaltare, SBB.  

– Det nya kvarteret Rödbro blir ett spännande tillskott i Faluns stadsbild. Fastigheten har ett modernt uttryck med influenser från världsarvet, säger Joakim Storck (C), kommunalråd Falu kommun, i ett pressmeddelande när det stod klart att SBB:s förslag vann.

Byggnaden, som planeras stå klar någon gång mellan 2023-2024 kommer att innehålla två delar. Den norra delen av kvarteret kommer innehålla kontor och affärslokaler i bottenplan och de resterande fyra våningsplanen vigs åt bostäder. 

– Den södra halvan av kvarteret kommer att innehålla arbetsplatser som exempelvis kontor, detaljplanen tillåter inte bostäder i södra halvan på grund av närheten till järnvägen, säger Daniel Sporre. 

Vara med och påverka

Totalt är byggrätten på 15 000 kvadratmeter och SBB planerar att utnyttja ytan till största möjliga mån. Redan nu är uthyrningsarbetet i full gång och intressenter finns på de flesta ytorna. Man har ännu inte börjat rita arbetsplatser eller rumsfördelningar i detalj, vilket öppnar för att hyresgästerna har möjlighet att vara med i utvecklingsarbetet.

–  Intressenterna har all möjlighet att vara med och påverkar utformningen av kontorsvåningarna. En nyproduktion i bästa centrala läget i Falun kommer inte ofta, vilket vi också har märkt på intresset, säger Daniel Sporre.

Precis som Hemfosa, så vänder sig SBB mot samhällsnyttiga verksamheter som hyresgäster i de kommersiella segmenten. Just nu finns det inga planer på några fler nyproduktioner i området, främst på grund av bristen på på tillgängliga byggrätter i centrum. 


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.