Nya möjligheter för life science

5 januari 2018

Göteborgs Universitet har stora planer för Medicinareberget och vill flytta fler fakulteter hit och göra ett större campusområde. Life Science centret binder samman forskningen och den kliniska vården då fastigheten får en huskropp på Medicinareberget och en på Sahlgrenska tomten som binds samman över Per Dubbsgatan. Västfastigheter och Vitartes Development AB har tecknat ett samarbetsavtal för att tillsammans genomföra byggprojektet

Life science Arkitema.jpg
Bild: Arkitema

I Sahlgrenska Science Park finns i dag cirka 50 företag inom life science med mellan 10-250 anställda. Här kan nya företag växa fram med hjälp av rätt förutsättningar för att etablerade företag ska kunna utvecklas och växa snabbare.

Nu ska parken kompletteras med 90 000 kvm när universitetssjukhuset byggs samman med universitetet. Sahlgrenska Life Science Park blir ett internationellt kunskapscenter där moderna ytor skapas för vård, forskning, utbildning och näringsliv inom life science.

Läs mer här.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.