Nya kontor på Kungsholmen

4 augusti 2023

Lindhagenskvarteren utgör sista pusselbiten för att fullborda nordvästra Kungsholmen och omfattar cirka 90 000 kvadratmeter nya kontor. Här vill Skanska utveckla ett nytt kontorshus.

På fastigheten planerar Skanska att utveckla en ny kontorsbyggnad. Byggrätten omfattar cirka 28 000 kvadratmeter och förvärvet avser den första etappen av ett större markområde som Skanska avtalat om att förvärva av Stockholms Stad.

Västra Kungsholmen har under senaste tjugo åren utvecklats kraftigt och utgör numera ett av Stockholms mest attraktiva lägen för arbete och boende med goda kommunikationer, blandad bebyggelse och god service.

Lindhagenskvarteren utgör sista pusselbiten för att fullborda nordvästra Kungsholmen och omfattar cirka 90 000 kvadratmeter nya kontor.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.