Ny undersökning: Män använder AI mer än kvinnor

15 maj 2024

Bara en av tio kvinnor använder generativ AI – medan nästan dubbelt så många män använder tekniken. Brist på kunskap och syfte är några av anledningarna till att man undviker AI, visar en ny undersökning som webbhotellspecialisten STRATO har genomfört tillsammans med Sifo.

Bild: Unsplash
Bild: Unsplash

Generativ AI är en typ av artificiell intelligens som kan generera nya data eller innehåll, exempelvis för att skapa nya texter, bilder, musik och videor. Tekniken har varit ett hett omdiskuterat ämne de senaste åren, främst med anledning av de nya kraftfulla och lättillgängliga verktygen som exempelvis ChatGPT.


Män använder i större utsträckning AI-verktyg och har en mer positiv syn på tekniken jämfört med kvinnor, visar en ny undersökning som STRATO har genomfört tillsammans med Sifo. Endast 11 procent av kvinnorna använder generativ AI medan nästan dubbelt så många män gör det, 19 procent. Sju av tio kvinnor (70 procent) har aldrig provat AI.

 

En fjärdedel (27 procent) av männen har en positiv syn på AI och den motsvarande siffran bland kvinnorna ligger på mindre än hälften, 12 procent. Var tredje av dessa (66 procent) ser dock AI som ett verktyg för att få nya idéer och inspiration.

 
Brist på kunskap och syfte

Två huvudsakliga anledningar hindrar kvinnor från att använda AI: Två femtedelar (41 procent) uppger att de inte ser något syfte med generativ AI och var fjärde (27 procent) svarar att de har en brist på förståelse och kunskap om tekniken. Det är samma anledningar som män i störst utsträckning upplever som hinder för att använda generativ AI.

 

– AI kan vara en mycket kraftfull katalysator för kreativitet och tillväxt. Alla behöver få verktyg och resurser för att lära sig mer om AI och hur tekniken kan användas på ett praktiskt sätt så att de inte halkar efter i utvecklingen. Annars kan det få negativa konsekvenser för företagande och innovation i landet, säger Claudia Frese, vd på STRATO.

 

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.