Ny stadsdel i Solna

9 mars 2021

Nu ska en ny stadsdel byggas i anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund i Solna. Stadsdelen som utformas av BSK Arkitekter får förskola, 600 bostäder och 2 000 arbetsplatser i en kontorsbyggnad som blir ett landmärke i Solna. Det står klart efter att kommunfullmäktige i Solna Stad antagit detaljplanen för Södra Hagalund.

- Vårt mål är att utforma en inkluderande stadsdel i anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund. Blandningen av bostäder och arbetsplatser bidrar till ett tryggt och livfullt område där människor är i rörelse både på dagen och på kvällen, säger Lise-Lott Söderlund, VD och chefsarkitekt på BSK Arkitekter.

Arbetet med den nya stadsdelen påbörjas 2021 och ska vara klart när tunnelbanan invigs 2028.

Den nya kontorsbyggnaden blir ett arkitektoniskt landmärke i Solna som syns ända från Hagastaden i Stockholm. 

Förutom två kvarter med bostäder får stadsdelen ett tolv våningar högt kontorshus med stora gröna terrasser. Vid sidan av 2 000 nya kontorsarbetsplatser rymmer fastigheten även restauranger och butiker.

- Den nya kontorsbyggnaden blir ett arkitektoniskt landmärke i Solna som syns ända från Hagastaden i Stockholm. Byggnadens terrasseringar mot det nya torget och tunnelbanans entré, skapar bästa möjliga ljusförhållanden och ett variationsrikt möte med Solnavägen, säger Lise-Lott Söderlund, VD och chefsarkitekt på BSK Arkitekter.

Kontorsbyggnaden har högt satta mål för hälsa och hållbarhet. Fastigheten utformas enligt en certifiering för hälsa och välbefinnande i arbetslivet, WELL-certifiering. Miljöcertifieringar som Miljöbyggnad Guld eller BREEAM Excellent ligger också till grund för byggnadens utformning.

Den nya stadsdelen utvecklas i nära samarbete mellan Solna stad, Nordr (fd Veidekke Eiendom) och BSK Arkitekter. 

- Det här är ett viktigt stadsutvecklingsprojekt där Södra Hagalund blir en nod i det växande Solna. Med Solnavägens nya utformning, ett brett innehåll och mycket god tillgänglighet knyter nya stadsdelen samman Hagastaden i Stockholm med Solna centrum. Det är roligt att ett intensivt och mångårigt utvecklingsarbete med många inblandade aktörer nu resulterar i en detaljplan för en helt ny och attraktiv stadsdel i Solna, säger Torbjörn Wiberg, ansvarig affärs- och projektutvecklare på Nordr för Södra Hagalund.

Stadsdelen Södra Hagalund är en del av förvandlingen av Solnavägen till ett grönt stadsrum som binder ihop Solna med Stockholm. Solnavägen i sin helhet ska omvandlas från trafikled till en stadsboulevard där cykel, gång och busstrafik får mer plats i framtiden på bekostnad av biltrafiken. Den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund på tunnelbanans gula linje, förbinder T-Centralen och Odenplan med Arenastaden.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.