Ny mark till näringslivet

29 augusti 2023

Gävle kommun förbereder just nu inför försäljning av verksamhetsmark i området Ersbo Syd etapp 4. Under sommaren vann detaljplanen laga kraft, vilket innebär att kommunens arbete med att iordningställa marken inför försäljning har påbörjats. Inom kort kommer Gävle kommun att upphandla en entreprenad som gör utbyggnaden av gator, el- och vattenledningar.

gävle.jpg
Gävle kommun säljer verksamhetsmark till näringslivet i höst.

De nya tomterna i Ersbo ligger söder om tidigare industriområde längs E4, där vissa får ett attraktivt skyltläge mot motorvägen. Området kommer att byggas ut i flera omgångar, några få tomter blir säljbara under hösten och några i början på nästa år. Den sydligaste delen byggs ut för att säljas om drygt ett år.


Vi bygger ut och säljer området i etapper för att vi ska få ut tomter på marknaden så fort som möjligt.

- Vi bygger ut och säljer området i etapper för att vi ska få ut tomter på marknaden så fort som möjligt. Det ger oss också en möjlighet att ta tempen på marknaden innan vi bygger ut hela området och vi kan också göra mindre justeringar i till exempel tomtstorlekar, utifrån näringslivets behov, säger Anders Ekman (C ), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.


Utöver Ersbo har Samhällsbyggnadsnämnden tagit beslut om att planlägga mark för verksamheter i både Forsbacka och norr om Gävle hamn. På längre sikt planerar Gävle kommun även för verksamheter i Tolvforsskogen.


- Nu utökar Gävle kommun området i Ersbo ytterligare. Att kunna välkomna ännu fler verksamheter är efterlängtat. Vår drivkraft är att företag som vill expandera eller flytta till Gävle ska känna sig välkomna, väl omhändertagna och hitta lämplig mark att köpa, säger Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.