Ny byggnation i Solna

19 november 2019

Ny bebyggelse, med bland annat kommersiella lokaler, planeras i samband med Mälarbanans utbyggnad.

Bilder: AIX

Nu påbörjas arbetet med detaljplanering för ny byggnation ovanpå den delen av järnvägen som kommer att däckas över med en tunnel när Mälarbanan byggs ut genom Solna. Det meddelade Solna stad i ett utskick förra veckan.

- När delar av Mälarbanan tunnlas in frigörs stora ytor för bebyggelse som bidrar till stadens medfinansiering av utbyggnaden. Samtidigt skapar nya kvarter, parker, torg och cykelvägar ovanpå tunneln en mer sammanhållen stad och minskar järnvägens störningar i stadsmiljön, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Genom att Mälarbanan förläggs i tunnel mellan Frösundaleden och Nybodagatan minskar den barriär som järnvägen utgör. Huvudsta knyts tätare samman med Skytteholm och centrala Solna. Detta skapar förutsättningar för ny bebyggelse som bostäder och kommersiella lokaler samt lokal infrastruktur som gator, torg och cykelvägar ovanpå Mälarbanans tunnel. 

Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.