Nu kan hela stadsdelar hållbarhetscertifieras

5 november 2019

I måndags lanserade Sweden Green Building Council den första svenska hållbarhetscertifieringen för hela stadsdelar.

Bild: Pixabay

Den nya certifieringen Citylab Certifiering av en stadsdels hållbarhet utvärderar hållbarhetsprestandan i stadsdelar. Både miljömässig och social hållbarhet utvärderas – från luftkvalitet och klimatpåverkan till om människor känner sig trygga och har tillgång till grönområden.

– En certifiering är ett bevis på att man arbetat på ett framgångsrikt sätt med Agenda 2030 och de svenska hållbarhetsmålen. Certifieringen skapar också en bättre samverkan mellan olika aktörer inom stadsdelen, säger Sigrid Walve, chef Citylab på Sweden Green Building Council, i ett pressmeddelande. 

Den nya certifieringen är den fjärde i Sweden Green Building Councils verktygslåda för hållbar stadsutveckling, som nu är komplett. Sedan tidigare finns certifieringar för planeringen och genomförandet av stadsutvecklingsprojekt.

– Arbetet med att ta fram Citylab har involverat över tusen personer från näringsliv, kommuner och akademi. Vi vill rikta ett stort tack till alla som varit delaktiga! säger Lotta Werner Flyborg, VD på Sweden Green Building Council.

Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.