Något ljusare på lång sikt

6 februari 2023

Konjunkturen fortsätter att avmattas, men förväntas ha en mindre negativ utveckling på längre sikt. Så kan Västsvenska Handelskammarens konjunktursundersökning för januari 2023 summeras.

konj.jpg
Bild: Västsvenska handelskammaren

Handelskammarens företagspanel ser, trots rådande läge, något ljusare på det långsiktiga konjunkturläget. Trots att panelen är fortsatt negativ, ser man läget på lång sikt mindre ofördelaktigt, vilket bekräftar den bild Handelskammarens vd Johan Trouvé får i möten med företagen:

- Min bild är att Västsverige klarar sig bättre än riket i stort. Den nedgång för handeln som det länge varnats för har hittills uteblivit, antalet flygresor från Landvetter fortsätter att öka och inte minst har vi flera stora företagsetableringar på gång som i sig blir en motvikt till konjunkturnedgången, säger Johan Trouvé. Vi ser också i de kvartalsrapporter som storbolagen börjat släppa att deras affärer går fortsatt bra även om alla förväntningar inte riktigt möts.

Enligt våra medlemmar är kompetensförsörjning fortfarande den främsta utmaningen.

Snarare än oro över den närmaste konjunkturutvecklingen är det de långsiktiga frågorna som bekymrar näringslivet i Västsverige.

- Enligt våra medlemmar är kompetensförsörjning fortfarande den främsta utmaningen. Bristen på rätt kompetens hindrar företagen från att växa och nå sin fulla potential. Att regeringen har valt att pausa planerna på en ny järnväg mellan Västsveriges två största städer är en djup besvikelse, eftersom det begränsar utvecklingen för näringslivet och Västsverige i helhet.

Även elförsörjningen utgör ett orosmoln och riskerar att sätta käppar i hjulen både för enskilda företag och för regionen. På kort sikt krävs ytterligare kraftledningar inom och till Västsverige. Men det krävs också ökad elproduktion för att möta den fördubbling av elförbrukningen som väntas när industrin och samhället ställer om.

- Havsbaserad vindkraft är det som snabbast kan vara på plats. På regeringens bord ligger flera ansökningar och bara väntar på godkännande. Även kustkommunerna måste ta sitt ansvar och inte rutinmässigt stoppa vindkraftens utbyggnadsplaner. Även kärnkraften kan behöva byggas men ska vi vänta på att ny kärnkraft är på plats är risken stor att de elintensiva företagen sedan länge flyttat sin produktion, säger Johan Trouvé.

Han menar också att det finns goda möjligheter för en positiv utveckling på lång sikt men då krävs det snabbare handling från beslutsfattare:

- Även om energiproblemen orsakar oförutsägbarhet i nuläget ger det en möjlighet till en långsiktig omställning till fossilfri el i Sverige. Det handlar till exempel om att korta tillståndsprocesserna och på så vis tillse att en grön omställning kan förverkligas, säger Johan Trouvé.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.