Nästa steg för Fixfabriken

21 september 2021

Nu tas nästa steg i utvecklingen av Fixfabriksområdet genom markanvisning av kvarter 2. Det innebär att området som kallas Bussgaraget fortsätter sin omvandling till en blandad stadsmiljö med bostäder och verksamheter. Fyra kvarter har tidigare markanvisats inom området.

Okidoki.jpg
Bild: Okidoki Arkitekter

– Fixfabriksområdet är ett av de mest intressanta områdena i Göteborg idag med sitt läge och storlek med plats för totalt cirka 1 200 bostäder säger Mikaela Löndén, projektledare på Fastighetskontoret Göteborgs Stad. 

Fixfabriken har redan börjat sin förvandling från industriområde till ett bostadsområde som knyter samman olika kvarter till en ny helhet. Balder och HSB bygger sedan tidigare bostäder i området. Kvarteret som nu markanvisas ingår i Bussgaraget som totalt består av sex kvarter. Skalan på kvarteren kommer variera från 3–4 till 6–7 våningar. De nya bostäderna bygger vidare på den existerande kvartersstrukturen med bostadsgårdar som ger plats för socialt liv och samverkan.

Ovanligt stort område

Det är idag ovanligt att ett område i den här storleken kommer ut på markanvisning, i regel rör det sig om mindre områden i centrala delar av staden. Detaljplanen för Fixområdet medför en tät kvartersstruktur med en hög exploatering.

Det omfattar totalt 6 hektar och kommer förutom totalt cirka 1 200 bostäder även ge plats för butiker, kontor, äldreboende, skola med mera. Målet med den nya bebyggelsen är att den ska vara ett nytt inslag bland den omgivande bebyggelsen som både ska samspela och sticka ut.

Del av en utökad innerstad

Området ligger i stadsdelarna Sandarna och Kungsladugård i närheten av Mariaplan, Majornas centrala knutpunkt med butiker, service och restauranger. Det är nära till rekreation i Slottsskogen och Klippan med Röda sten. Här går också spårvagnslinjerna 3, 9 och 11. Miljön är präglad av historiska landshövdingehus och en stark lokal förankring för många av dem som bor här. Det industrihistoriska arvet kommer synas även i framtiden där delar bevaras. Området ingår det som kallas den ”utökade innerstaden” vilket markerar ett växande Göteborg med efterfrågan på bostäder.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.