Mot ny stadsdel i Borås

13 augusti 2019

Gässlösa-området som idag består av det gamla reningsverket, verksamheter, småindustrier och handel ska i framtiden inrymma både bostäder, verksamheter med inslag av service och ett grönt stråk genom området. Tillsammans med 46 andra europeiska städer, varav sju svenska, deltar Borås i arkitekttävlingen Europan 15. När anmälningstiden nyligen gick ut stod det klart att ett dussin olika tävlingsbidrag för området Gässlösa kommit in. Den 2 december utses vinnaren.

Här ska Gässlösa växa fram. Bild: Borås stad

Under hösten kommer tävlingsjuryn träffas vid två tillfällen för att titta närmare på förslagen och den 2 december utses vinnaren för respektive stad. Under 2020 fortsätter sedan kommunens arbete med området, med detaljplan, samråd med mera.

- Alla som deltar i tävlingen är legitimerade arkitekter under 40 år, säger Charlotta Tornvall. Förhoppningen är att vi ska få in många nya idéer som visar på nytänk och framtidstro.

I höst ska tävlingsförslagen även ställas ut på Kulturhuset och det kommer finnas möjlighet för boråsarna att lämna synpunkter och rösta på förslagen. Det finns också tankar på att anordna en lokal tävling där Borås ungdomar kan komma med sina förslag på hur den nya stadsdelen Gässlösa ska utvecklas.

Gässlösa-området som idag består av det gamla reningsverket, verksamheter, småindustrier och handel ska i framtiden inrymma både bostäder, verksamheter med inslag av service och ett grönt stråk genom området.

De baskrav och önskemål som Borås Stad formulerade inför Europan 15 var:

  • Det utgår från en modern stad i förändring, där det textila arbetet också utgör ett kärnområde för framtiden.
  • Gässlösa växer med sin närhet till centrum och med Viskans flöde genom området till en stad i staden. Ett parkstråk förbinder Gässlösa med stadskärnan.
  • I Gässlösa ska det förutom bostäder också finnas arbetsplatser i småindustri och andra småskaliga verksamheter som huserar i nya eller renoverade gamla industrilokaler. En ny skola ska också byggas här.
  • Denna blandstad ska bli ett exempel på hur vi bygger stad för en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar framtid i enlighet med Borås Stads visioner.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.