Moderna kontor i anrikt hus

28 juni 2022

På uppdrag av Pulsen Fastigheter ska RO-Gruppen utför en tillbyggnation på Kv. Växten 1 i Bergshamra, i Nationalstadsparken intill Brunnsviken. Ytterligare en flygel i två våningar och suterrängvåning med en bruttoarea om cirka 1 000 kvadratmeter. Den nya tillbyggnaden ska göra plats för fler moderna kontorsplatser.

Pulsen.jpg
Bild: Pulsen Fastigheter

Den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden uppfördes under 1920-talet, ursprungligen för Institutet för husdjursförädling. Den övertogs 1936 av Statens växtskyddsanstalt och man uppförde i samband med det flygeln väster om huvudbyggnaden. Även SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute har huserat i lokalerna under senare delen av 1900-talet. Idag bedrivs kontor- och konferensverksamhet i lokalerna, bland annat har RO-Gruppen sitt Stockholmskontor på fastigheten sedan 2021.

Tillbyggnaden är en del av vårt strategiska fokus på att utveckla fastigheter i Borås och Stockholm, där fastigheten i Bergshamra är en central del.

Nu ska man bygga till ytterligare en flygel i två våningar och suterrängvåning med en bruttoarea om cirka 1000 kvadratmeter. Den nya tillbyggnaden ska göra plats för fler moderna kontorsplatser. Den nya, östra flygeln är utformad med stor hänsyn till befintlig exteriör så som fasad, kulör och komposition men har också till viss del fått ett mer samtida uttryck. Man har vid utformningen av den nya tillbyggnaden lagt stor omsorg vid detaljer och hela anläggningen kommer vid färdigställande uppvisa arkitektur från tre olika tidsepoker, som tillsammans ska harmonisera med den gamla parkmiljön runt omkring.


– Vi på RO-Gruppen har samarbetat med Pulsen Fastigheter flertalet gånger tidigare och det är glädjande att vi åter får förtroendet. Uppdraget att bygga vidare på denna anrika fastighet med sin hundraåriga historia ska bli intressant att ta sig an, säger Lars Westman på RO-Gruppen.

– Vi är glada över att RO-Gruppen tar sig an uppdraget. Tillbyggnaden är en del av vårt strategiska fokus på att utveckla fastigheter i Borås och Stockholm, där fastigheten i Bergshamra är en central del, säger Christer Södeliden, VD för Pulsen Fastigheter.

Byggstart skedde tidigare 2022, och hela projektet ska stå klart under 2023.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.