Miljardsatsning på Masthuggskajen

25 september 2019

NCC satsar i ett första skede 1,4 miljarder och tillför 2 500 nya kontorsplatser i centrala Göteborg. I dagarna byggstartades Brick Studios och Våghuset i den nya stadsdelen Masthuggskajen. "Detta är en milstolpe för både NCC och staden där vi är med och skapar en ny levande stadsdel, säger Tomas Carlsson, koncernchef på NCC."

NCC.jpg
Brick Studios och Våghuset tar plats på Masthuggskajen. Bilder: White Arkitekter

- Göteborg är en central marknad för NCC där vi driver flera olika projekt. Vi tillför staden såväl kontorsplatser, sjukhusplatser som viktig infrastruktur. Byggstarten av Masthuggskajen är en milstolpe för både NCC och staden där vi är med och skapar en ny levande stadsdel, säger Tomas Carlsson, koncernchef på NCC.

Byggstarten av Masthuggskajen är en milstolpe för både NCC och staden där vi är med och skapar en ny levande stadsdel.

Masthuggskajen är Göteborgs största innerstadsplan i modern tid. NCC bidrar totalt med att tillföra 2 500 arbetsplatser genom kontorshusen Brick Studios och Våghuset. I ett senare skede kommer vi även utveckla Magasinet med ytterligare 1 000 arbetsplatser. Inflyttning för de första kontoren sker hösten 2022.

- Vi går nu tydligt in i en byggfas av Älvstaden. Där är Masthuggskajen en central del där vi vill behålla de gamla kulturkvarteren samtidigt som vi utvecklar det nya, säger Lena Andersson, VD Älvstranden Utveckling.

Området får totalt 1 300 bostäder och 5 000 till 6 000 arbetsplatser, restauranger, förskolor och hotell.

- Här tillför vi Göteborg hett eftertraktad kontorsyta och även bostäder. Jag ser gärna att vi knyter ihop två vibrerande och livfulla stadsdelar på ömse sidor av älven med hållbar infrastruktur, säger Gunilla Grahn-Hinnfors, ansvarig för stadsutvecklingsfrågor på Västsvenska Handelskammaren.

Masthuggskajen ställer höga krav på hållbarhet och är först med att certifiera planeringsarbetet av stadsdelen enligt Citylab Action hållbara stadsdelar. Vidare tecknar vi det första hållbara hyreskontraktet i Göteborg med Moor Alliance med åtaganden inom såväl social, ekonomisk som miljömässig hållbarhet.

White ritar

De två resliga kontorshusen är ritade av White Arkitekter som tolkar omgivningens karaktäristiska tegel på ett nytt fantasifullt sätt. De två höghusen är kontrasterande syskon med olika personlighet. Våghuset blir en viktig del av Göteborgs nya ansikte då det ligger exponerat med entrén mot det välbesökta Järntorget som är en viktig knutpunkt i staden. Den tretton våningar höga byggnaden är helt klädd i glas med rundade hörn och entréfasaden mot öster får en spektakulär vågform. Vågformen symboliserar både stadens viktigaste landskapselement, älven, och den gamla järnvågen som tidigare låg på platsen. Där vägdes de råvaror som skeppades ut i världen och byggde Sverige som exportnation. Den blanka glasytan ger en speglande, vattenlik karaktär som förändras med ljuset och vädrets växlingar. 

- Det känns mäktigt att få vara med och förverkliga en av de mest centrala stadsdelarna i det expansiva Göteborg med två karaktärsfulla byggnader, berättar Mattias Lind som tillsammans med Anna Nordlander är ansvarig arkitekt för uppdraget att förverkliga det nya kvarteret.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.