Midroc utvecklar ny stadsdel i Husie

8 januari 2018

Bulltofta friluftsstad är en ny stadsdel i Husie i Malmö. Nu byggstartar Midroc en ny centrumbyggnad som blir granne med de servicefunktioner som tidigare finns i området.

Mall huvudbild magasinet.jpg
Midroc utvecklar Bulltofta friluftsstad. Bild: Fojab arkitekter

Bulltofta friluftsstad kommer att rymma lokaler för verksamheter samt ca 500 bostäder.

Centrumbyggnaden byggs i ett integrerat bostadsområde med blandad bebyggelse samt med goda allmänna kommunkationer och serviceutbud. I omgivningen finns Bulltofta naturområde, affärer och annan närservice.

- Byggnaden kompletterar de centrumfunktioner som finns i Bulltofta friluftsstad, och adderar samtidigt fina arkitektoniska kvaliteter med sina tegelfasader och sitt moderna formspråk, säger Anders Koch, affärschef i Midroc.

INFLYTTNING I SEPTEMBER

Den nya centrumbyggnaden byggs i tre till fem plan, nära Sallerupsvägen, och kommer att innehålla två kommunala LSS-boenden, en banklokal på drygt 400 kvm samt ytterligare en lokal på 50 kvm. Den totala byggnadsytan uppgår till knappt 3 000 kvm. Framför fastigheten anläggs en parkeringsyta för 21 fordon.

Grundläggningsarbetena har påbörjats och hyresgästerna kommer att kunna flytta in i byggnaden i september 2018. Hela området beräknas stå klart vid årsskiftet 2020/2021.


Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.