Mer energi till Nyhamnen

10 maj 2019

Malmö stads tekniska nämnd gav nyligen klartecken till en affär som gör det möjligt för Castellum att uppföra energibolaget E.ONs nya huvudkontor i Nyhamnen.

EON.jpg
Castellum ska bygga E.ONs nya huvudkontor i Nyhamnen.

Nyhamnen är ett av Malmös största exploateringsområden. Här kommer den befintliga stadskärnan utvidgas mot vattnet, med en tät och blandad stadsbebyggelse där gröna och urbana värden samt närheten till havet står i centrum. Det strategiska och centrala läget intill Malmö C gör Nyhamnen till ett attraktivt område för företags- och kontorsetableringar.

– Nyhamnen har stor potential och är en plats av regional och nationell betydelse. Det är väldigt glädjande att Castellum vill vara med och utveckla ett av södra Sveriges mest centralt belägna områden och att E.ON här väljer att etablera sitt nya huvudkontor. Nyhamnen har en lång historia av närhet till övriga världen, säger Anna Bertilson, fastighets- och gatudirektör i Malmö stad.

Det är glädjande att E.ON och Castellum tillsammans vill vara med och utveckla Nyhamnen till Sveriges modernaste stadsdel.

– Tillträdet av fastigheterna utgör en viktig milstolpe i Castellums projekt att tillsammans med E.ON bygga deras nya nordiska huvudkontor. Det är ytterligare ett stort steg framåt för utvecklingen av Nyhamnen, ett av Malmös mest spännande utvecklingsområden, säger Anna Björklund, projektutvecklingschef på Castellum i Öresund.

Energibolaget E.ON vill samla sina anställda och etablera ett nytt, nordiskt huvudkontor i det framväxande Nyhamnen, intill Malmö C. Förslag till lokalisering och utformning togs fram av två olika fastighetsägare och 2018 tecknades ett hyresavtal med Castellum. Den nya kontorsbyggnaden väntas rymma cirka 1 800 arbetsplatser.

– Jag välkomnar att E.ON redan nu blir en del av utbyggnadsplanen mellan centralstationen och havet. Nyhamnen blir en stadsdel som kommer att väcka stort intresse även internationellt. Färdig blir den en av stadens mest tätbebyggda och levande, som nås enkelt från hela regionen via Malmö C och med en framtida Öresundsmetro, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden.

– Det är glädjande att E.ON och Castellum tillsammans vill vara med och utveckla Nyhamnen till Sveriges modernaste stadsdel. Med närhet till såväl havet som bra kollektivtrafik är det här ett utmärkt läge, och de nya arbetsplatserna blir en del i Malmö som regional motor, säger Håkan Linné (L), vice ordförande i tekniska nämnden.

Det aktuella köpeavtalet omfattar cirka 28 886 kvm bruttototalarea, BTA. Köpeskillingen uppgår till totalt 143 925 500 kronor. I avtalet ingår överenskommelser om att, inom ramen för projektet, främja ett socialt hållbart Malmö.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.