Mer än bara ett kontorshus

27 september 2023

I hjärtat av Science Village i Lund tar det unika och imponerande kontorskomplexet The Loop form. Med avsikt att skapa en kontrast till de omgivande byggnaderna strävade man efter att väva samman det gamla med det nya och samtidigt integrera hantverk i fasaderna. Till byggnaden, som dessutom klassas som ett Netto Noll-energihus, valdes därför ett CO2-reducerande fasadtegel från Wienerberger.

loop webb.jpg
Bilder: Vectura

The Loop uppförs i när anslutning till världsledande forskningsanläggningar i stadsdelen Brunnshög i Lund. På en yta av 10 500 kvadratmeter kommer detta innovativa centrum att agera som en kreativ mötesplats där idéer tar form och blir till verklighet. För Vectura, som förvärvade fastigheten från Skanska år 2022, var The Loop ett intressant projekt tack vare sin speciella miljö. 


Vi kallar The Loop för en innovationsarena och vi önskar att byggnaden ska efterlämna ett avtryck hos både de som arbetar i den och besöker den.

- Som fastighetsbolag investerar vi gärna i byggnader och projekt med liknande miljöer som här i Brunnshög. Techinriktade miljöer där vi kan vara mer än bara ägare och kunna bidra med en djupare förståelse för den typen av hyresgäster. Det gäller även för detta projekt. Vi kallar The Loop för en innovationsarena och vi önskar att byggnaden ska efterlämna ett avtryck hos både de som arbetar i den och besöker den, säger Daniel Fex, Business Developer på Vectura och tillägger:


- Denna vision avspeglas även i arkitekturen. Vi vill ha en utmanande arkitektur, där designen andas innovation och nytänkande. Genom att kombinera fasadtegel från Wienerberger med plåt och glas har vi kunnat införliva en känsla av lekfullhet och kreativitet i fasaderna, något som sedan följer med in i byggnaden. 


The Loop är dessutom ett Netto Noll-energihus, vilket innebär att lika mycket energi som huset använder ska det också producera. Det görs bland annat genom att använda det lågtempererade fjärrvärmenätet, investera i solceller på både taket och vid externa anläggningar, samt med genomtänkt design och smarta materialval, som bland annat LESS fasadtegel från Wienerberger – ett fasadtegel som minskar CO2-utsläppen i produktionen med 70 till 90 procent.


Ett tecken av människan

För att skapa en kontrast till de moderna uttrycken hos omgivande byggnader valde arkitekterna på White Arkitekter att utforska hur en byggnad kunde gestaltas för att ge intrycket av att den stått på platsen under en längre tid. Målet var att skapa en byggnad som har vuxit fram naturligt från dess plats. Med den visionen i åtanke valdes fasadtegel från Wienerberger till de lägre våningarna av byggnaden.


- Utanför The Loops dörrar står moderna, nybyggda kontorsbyggnader, bostäder och forskningscenter. Men precis intill hittar man en gammal mölla. Därav kom tanken att skapa ett hus som verkar ha vuxit fram över tid och som utstrålar en tillgänglig och öppen känsla. Den idén ville vi även förstärka i vårt materialval och därför passade Wienerbergers tegel perfekt. Tegel ger en känsla av beständighet och bär på en lång historia. Om man vill förmedla intrycket av en byggnad som stått länge är tegel det självklara valet, berättar James Reader, arkitekt på White Arkitekter, och fortsätter:


- Genom att använda tegel på de nedre våningarna och plåt och glas högre upp bryter vi ner husets skala. Vi vill inte att det ska upplevas som en stor koloss. Men vi har valt att hålla teglet närmast människan, så att man kan uppskatta det vackra hantverket med inskjutna partier och utdragna koppar. Teglet och dess hantverk blir ett slags tecken av människan. Vi har även tänkt noga på vår färgsättning. Blickar man ut mot horisonten omringas området av åkrar och fält. Med ett ljust tegel i gulgrön nyans förstärks känslan av att byggnaden organiskt har vuxit ur platsen.


Mer än bara ett kontorshus

Utöver moderna, flexibla kontorslokaler och laboratorium kommer The Loop även att bestå av ett stort atrium och restaurang – designade för att främja möten och samverkan. Dessutom byggs en stor evenemangssal med kapacitet för uppåt 1 000 personer, något som är unikt för en byggnad av detta slag. James Reader utvecklar:


- The Loop är ett extraordinärt projekt där den stora evenemangssalen står i centrum. Tillfällen att designa en sådan byggnad är sällsynta och det finns inget liknande i området. Vi hoppas kunna skapa en samlingspunkt som erbjuder mer än bara arbetsutrymmen. Det ska bli oerhört spännande att se byggnaden när allt står klart.


Han kompletteras av Daniel Fex som avslutar:


- Förutom att fungera som en inspirerande arbetsplats kommer The Loop även att rymma Lunds största och bästa konferensanläggning. Här kommer det inte bara anordnas stora konferenser och utställningar, utan även publika evenemang, konserter och teaterföreställningar. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.