Mellan kulturarv och framtid

29 oktober 2018

Wallenstam ska ta Mölnlycke Fabriker in i framtiden och vill skapa en helt ny, attraktiv stadsdel. Förutom bostäder, inspirerade av morgondagens sätt att leva, blir det en fin blandning av verksamheter, kontor, handel och rekreation. Nytt och gammalt sida vid sida - en naturlig koppling mellan kulturarv och framtid.

Mölnlycke Fabriker grundades 1849 och är ett område som haft stor betydelse för utvecklingen av den moderna textilindustrin i Sverige. Nu är det dags att skapa förutsättningar för nytt liv i det anrika bruksområdet. 1999 köpte Wallenstam Mölnlycke Fabriker och 2013 skrevs en avsiktsförklaring med Härryda kommun om att utveckla hela fabriksområdet med nya bostäder och en ny sporthall. 

Detaljplanen vann laga kraft i september 2018 och lördagen den 27 oktober togs det första officiella spadtaget.  

- Mölnlycke Fabriker är ett stort område som vi kommer att utveckla etappvis, berättar Anna Landmér, projektchef, Wallenstam. Byggnationen av de första 120 lägenheterna har startat nu, men hela området kommer inte att vara fullt utbyggt förrän om cirka 7 år. De första, nya, kommersiella hyresgästerna kommer att kunna flytta in i årsskiftet 2020-2021.Nya och gamla hyresgäster

Mölnlycke Fabriker kommer att bli en attraktiv och central stadsdel – med en ständig rörelse av både boende och besökare. Förutom bostäder skapas även en blandning av verksamheter, kontor, handel och rekreation.  

I dag finns det främst kontors- och lagerlokaler plus träningshallar för exempelvis innebandy och boulebanor på området. Men också ett bryggeri och en lunchrestaurang. Och möjligheterna för att både skapa nya ytor, och förädla gamla, är många. 


De första, nya, kommersiella hyresgästerna kommer att kunna flytta in i årsskiftet 2020-2021.


- Vi kommer att utveckla flera av de befintliga fabriksbyggnaderna i området för kommersiella hyresgäster som sitter där redan i dag men även göra plats för nya hyresgäster i de lokaler som står tomma, beskriver Anna Landmér. Ytorna är flexibla och kan anpassas helt efter de företag som flyttar in. Vi kommer också att skapa butiks- och kontorslokaler i de nya bostadshusen. 

Under dialogarbetet med de närboende har Wallenstam fått in många synpunkter på vilket innehåll som Mölnlyckeborna önskar och det används som grund när man nu letar verksamheter.

- Vi ser till exempel att det finns möjlighet för någon typ av café/restaurang att etablera sig här. 

Kreativt, unikt och modernt

Som ett naturligt stråk genom Mölnlycke Fabriker löper Bruksgatan. Här huserar redan idag en rad spännande verksamheter, med det finns också stora möjligheter för den som är intresserad av att etablera en ny rörelse, öppna butik, växa in i nya kontorslokaler eller utveckla koncept för framtida livsstilar. Här kommer det finnas allt från små butikslokaler och kontor till större ytor för klusterverksamhet. 

- Gemensamt för hela Mölnlycke Fabriker är att vi vill skapa en naturlig koppling mellan kulturarv och framtid genom att förena områdets unika fabriksbyggnader och befintliga verksamheter med nya bostäder, kreativa näringar och moderna uttryck. Vi ser väldigt mycket fram emot att få sätta igång, avslutar Anna Landmér. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.