Mejl rankas högt

20 juni 2023

Var femte möte kan ersättas av ett mejl, det tycker svenska folket i genomsnitt enligt en ny Sifo-undersökning som webbhotellspecialisten STRATO låtit genomföra. E-post, med över 30 år på nacken, fortsätter att dominera som det viktigaste kommunikationsverktyget på jobbet. Det uppger två av tre svarande, vilket gör att mejl rankas som viktigare än såväl fysiska möten, videomöten, meddelandetjänster och telefonsamtal.

Tidskrävande möten på jobbet irriterar många och en undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av STRATO visar detta tydligt. I genomsnitt anger respondenterna att var femte fysiskt möte de har i dagsläget skulle kunna ha varit ett mejl istället. 18 procent anser att man kan ersätta hälften eller fler av alla möten med mejl.

Ibland går det helt enkelt att uttrycka sig tydligare och mer kärnfullt i exempelvis ett mejl.

– I dagens snabbrörliga arbetsmiljö är tiden en avgörande resurs och många upplever att traditionella möten kan vara ineffektiva och tidskrävande. Ibland går det helt enkelt att uttrycka sig tydligare och mer kärnfullt i exempelvis ett mejl, säger Herman Borel,  internationell chef för affärsverksamhet på STRATO.

Mejl viktigaste kommunikationssättet 

Under pandemin vande sig många vid att sitta i videomöten och de är fortfarande vanligt förekommande på de flesta arbetsplatser. Men trots det och andra moderna kommunikationsverktyg som Whatsapp, Teams, Messenger och Slack står den trettio år gamla mejlen högst upp på tronen enligt undersökningen. När de tillfrågade får välja favoritsätt att kommunicera på väljer hela två tredjedelar (66 procent) mejl som det viktigaste kommunikationssättet, fysiska möten väljs av 55 procent och telefonsamtal av 40 procent.

Men att formulera sig passande via mejl verkar ändå inte vara helt lätt. 69 procent säger att de har svårt att använda lämpliga formuleringar i mejl och 9 av 10 stör sig på något i de mejl de får.

Bristfällig grammatik stör 

Det som stör folk mest är stavfel och dålig grammatik, det lyfts fram av 59 procent av de tillfrågade. Även sena svar (44 %) och text i versaler (42 %) ger upphov till irritation.

– Vi lever i en digital värld där mycket av det vi gör sköts via nätet. Ändå är det ju människor vi kommunicerar med och det är viktigt att komma ihåg att tänka på hur man uttrycker sig i olika sammanhang, säger Herman Borel.

Om undersökningen 

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 21–26 april 2023. Totalt intervjuades 1337 personer i åldern 18–65 år, varav 1034 personer inom sysselsättningen. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.