Med människan i fokus

26 april 2022

I Haga Norra växer Fabeges nya kontorshus Kvarter 1 och Kvarter 2 fram. Här byggs kontor med fokus på människan i ett av Stockholms bästa lägen. ”I takt med att de nya kvarteren växer fram tror jag att Solna kommer bli mer som city”, säger Karl Henrik Lenneryd, uthyrare på Fabege.

I Haga Norra, som ligger vid Arenastaden och Hagaparken bara ett par minuter från Stockholms innerstad, är Fabege i full gång med att bygga kontor för framtiden. Tanken är att området ska präglas av liv, rörelse och service där människan och ett cykelanpassat liv är i fokus. 

– Med människan i fokus och ett utvecklat serviceutbud och utmärkta kommunikationer kommer vi troligen konkurrera mer med city än andra delar av Stockholm. Tanken är att en del av city kommer att flytta till Solna, säger Karl Henrik Lenneryd, uthyrare, Fabege.

Med människan i fokus och ett utvecklat serviceutbud och utmärkta kommunikationer kommer vi troligen konkurrera mer med city än andra delar av Stockholm.

I Haga Norra blir företagen en del av ett levande sammanhang där stadsdelen möter både medarbetarnas och kundernas förväntningar i en urban känsla. Stadsdelen ligger också bra till vad gäller spårbunden trafik.

– Det som gör Haga Norra unikt är visionen och ambitionen om en stadsdel som berikar. Därtill sammanhanget med Arenastaden, att bli en del av innerstan, men utanför innerstan. Helt enkelt mer city än city. Solna kommun räknas samtidigt som en av de bästa kommunerna i Sverige vad gäller att driva verksamhet - en företagsvänlig kommun helt enkelt.

Hög miljöprofil

Uthyrningsprocessen för området med de två kontorshusen Kvarter 1 och Kvarter 2 är i full gång. Bilia, som redan fanns i området innan Fabege påbörjade arbetet, har nu flyttat till en ny anläggning i ett nybyggt kvarter där de kan bedriva hypermodern bilförsäljning, Nu jobbar Fabege primärt med uthyrningen av Kvarter 1 som är det första kontorshuset som byggs. 


– I Kvarter 1 som står färdigt först, 2024, ryms ca 27 000 kvadratmeter kontorsyta. Kvarter 2 som följer strax därefter rymmer ytterligare 20 000 kvadratmeter. Självfallet anpassar vi lokalerna efter våra hyresgästers önskemål och krav, dels kring material och estetik, dels kring hållbarhet, miljö och varumärke. Här erbjuds moderna kontor med en stark miljöprofil som tar höjd för framtidens önskemål på kontor och med riktigt bra service. Arkitekturen flirtar med den industriella looken.

Levande bottenvåningar

Planen är att all slags service ska finnas i området, i bottenvåningarna planeras det för  mysiga restauranger, caféer och såklart handel. För långsiktighetens skull kommer Fabege att fortsätta ansvara för alla lokaler, även de i bostadshusen och kan på så vis se till att det finns ett varierat utbud, både för dem som arbetar och de som bor i stadsdelen.

– Varför lämna stadsdelen för service? Planen är att allt kommer att finnas här. Men har man ett ännu större behov så varför inte ta en promenad ner till Mall of Scandinavia.

Redan nu smider Fabege planer för ytterligare projekt i Arenastaden, ett område som man i dagsläget bara kommit ungefär halvvägs med.

 – Fler spännande projekt i Stockholms bästa läge kommer, vi planerar även för fler bostadskvarter här i Arenastaden, avslutar Karl Henrik Lenneryd.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.