Med lyhördhet mot näringslivet

12 december 2018

Vi möts i Tranås. Så lyder kommunens inofficiella slogan och med sitt blomstrande näringsliv och centrerad handel är det inte svårt att förstå varför. – Vi har en handel som är väldigt stark i Tranås, säger Tore Lindström, vd på Tranås United.

Precis mitt emellan Jönköping och Linköping ligger Tranås kommun och de har ett bra geografiskt och kommunikativt läge med stambanan som går genom kommunen. I kommunen jobbar man hårt med att skapa ett gott företagsklimat och när Svenskt Näringsliv rankade företagsklimatet runt om i Sverige hamnade Tranås på plats 29.

– Vi tycker att det är en väldigt bra placering, även om vi skall jobba för att det skall bli ännu bättre. Vi försöker vara lyhörda mot näringslivet i kommunen och det skall vara lätt att etablera sig och lätt att vara företagare här, säger Tore Lindström, vd på Tranås United. 


Tranås har ett varierat näringsliv i kommunen, men den traditionellt starka tillverkningsindustrin dominerar fortfarande. Kommunen var även känt för sin skinn- och pälsindustri som etablerade sig redan på 1800-talet. Denna näring finns det i stort sett inget kvar av idag, men däremot har sällanköpshandeln i centrala lägen har växt sig allt större. 

Fokus på centrumhandel

Storgatan, en 1,4 kilometer lång boulevard med butikshandel löper genom centrala Tranås, här finns det mesta av handeln centrerad och just handeln är en viktig bransch för kommunen. På många andra platser runt om i landet etablerar sig externa handelsplatser i utkanterna av city, men en sådan finns inte i Tranås. 

– Avsaknaden av ett externt handelscentrum gör att centrumhandeln är livligare. Man har sett i flera kommuner att centrumhandeln får lite bekymmer när det öppnar upp handelsområden i utkanterna, och det vill vi undvika här i Tranås. Vi vill ha handeln så central som möjligt, så att den inte utmanas av andra aktörer, säger Tore Lindström. 

I och med den allt mer ökande e-handeln står den traditionella handeln inför ett stålbad, många butiker riskerar att försvinna och framtiden ser något oviss ut. Men Tranås smider planer för hur man skall kunna hjälpa handeln på traven.

– Vi tittar på framtiden och de i övrigt ändrade förutsättningar som handeln står inför, till exempel den ökande e-handeln. Tillsammans med handlarna och fastighetsägarna tittar vi på hur Tranås skall förhålla sig till det och vad behöver vi göra för att handeln skall bli så bra som möjligt och ha en fortsatt god tillväxt, berättar Tore Lindström. 

Tillgången på mark - en tuff fråga

Många kommuner tampas med svårigheter att få fram ny mark. Vissa lägen är svårare att få fram ny mark i och Tranås är inget undantag. 

– När det gäller mark har vi inte så mycket ledigt, så det är en prioriterad fråga i kommunen. Det har byggts mycket på industrimark och vi jobbar på att ta fram mer mark men markfrågan är tuff. Det är inte lätt för till exempel sällanköpshandel i centrala lägen, tillgången på de lägena är begränsade. Vi har haft en bra åtgång på industrimark, men det finns mer mark att planlägga och vi tittar på att ta fram ännu mer, säger Tore Lindström.

Men trots problemen med markfrågan ser man ändå ljust på framtiden. Just nu har man flera butiksetableringar som håller på att projekteras och även på industrimarkssidan. Mer kan man dock inte avslöja i nuläget.

– Tillgången på mark är en förutsättning för att kommunen skall kunna utvecklas, likaså att vi har modiga företag – men det tycker vi att vi har. Det behövs också en bra näringslivsanda och ett bra företagsklimat, och det hoppas jag att våra företag upplever att vi har. Men vi fortsätter vårda och utveckla det. 


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.