Mötesforum vid Lund C

27 april 2021

Precis väster om centralstationen kan Lund få ett nytt mötesforum med plats för stora kongresser men också hotell och kontor. Under våren har Skanska arrangerat ett parallellt arkitektuppdrag för byggnaden, nu kan lundaborna tycka till om de tre förslagen.

Tre arkitektkontor har nu lämnat sina förslag på hur ett nytt mötesforum kan se ut. Skanska har under våren arrangerat ett parallellt arkitektuppdrag för att få olika idéer på hur platsen och byggnaden kan utformas på bästa sätt. Preliminärt kommer byggnadsnämnden i juni fatta beslut om vilket eller vilka av förslagen man helst vill att Skanska går vidare i arbetet med att ta fram en ny detaljplan. Men först vill byggnadsnämnden veta vad lundaborna tycker.

Vi vill veta hur man tror att platsen kommer att upplevas med de olika utformningarna och fånga om det är någon aspekt som är extra viktig för lundaborna.

– Det ska bli mycket spännande att höra lundabornas uppfattning om de olika förslagen. Vi vill veta hur man tror att platsen kommer att upplevas med de olika utformningarna och fånga om det är någon aspekt som är extra viktig för lundaborna, säger Klas Svanberg (M), byggnadsnämndens ordförande.

Lundaborna har två veckor på sig att bekanta sig med de olika förslagen, via Lunds kommuns hemsida, utomhusskyltar runt den tänkta platsen och på affischer som är tillgängliga från utsidan av kommunhuset Kristallen.

Synpunkterna samlas in via en webbenkät. Men det finns också möjlighet att boka in sig på telefonsamtal med tjänstepersoner och några av byggnadsnämndens förtroendevalda för ett personligt samtal. Över hundra tillgängliga telefontider finns det när bokningen öppnar, även den under fredagen den 23 april.

Sista dag att lämna synpunkter är den 7 maj. De arbetas sedan in och vägs mot vad olika specialistkompetenser har tyckt om förslagen i ett utlåtande från en särskild bedömningsgrupp, utlåtandet väger tungt i byggnadsnämndens beslut.

– Det är intressant att se både hur ett nytt mötesforum kan binda ihop västra Lund med resten av stadskärnan och hur platsens närhet till stationen kan utnyttjas. Och i ett parallellt uppdraget finns möjligheten att vidareutveckla något av förslagen eller att plocka godbitarna, säger Hans Juhlin, stadsbyggnadsdirektör i Lunds kommun.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.