Möjligheter vid IKEA

22 augusti 2023

Skeppsviken förvärvar en industrifastighet med inslag av kontor om ca 13 000 kvm, varav ca 4 700 kvm utgörs av lokalyta. Fastigheterna är belägna i Torrekulla industriområde, mellan Kållereds centrum och IKEA Kållered. Lokalytorna är vid tillträdet vakanta och fastigheten innehåller även en outnyttjad byggrätt att exploatera.

ikea webb.jpg
Bild: Skeppsviken

- Kållered har ett strategiskt läge i Göteborgsområdet. Med direkt närhet till pendeltåg, E6 och dragningskrafter som IKEA tror vi starkt på området. Förvärvet inom just industri med inslag av kontor ligger nära tillhands för oss som erfarna förvaltare och ägare inom just det segmentet, säger Jonas Skingley, VD och koncernchef för Skeppsviken.


I och med förvärvet diversifierar Skeppsviken sin portfölj och kompletterar en stark långsiktig projektstock med en projektstart i närtid.


- Förvärvet utgör ett perfekt komplement till våra bostadsprojekt och ger oss tillgång till så gott som omgående projektvolym i tider då just bostadsmarknaden är lite avvaktande, säger Jonas Skingley.


Lokalytorna är vid tillträdet vakanta och dialoger pågår med spekulanter som söker etablering i området. Fastigheten innehåller en outnyttjad byggrätt att exploatera.


Byggnaderna som tillhör fastigheten är av varierat skick. Huvudbyggnaden med kontor och modern produktionsyta byggdes 2005 medan resterande delar är byggda kring sent 60-tal. Just nu pågår ett projekteringsarbete för att i samråd med potentiella hyresgäster anpassa befintliga byggnader och nyttjande av byggrätten.


Säljare är den värmländska bolagsgruppen O.F Ahlmark & co EFTR AB. Werks var köparens rådgivare genom affären.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.