Kopparhusen - ett innovativt kvarter

2 februari 2018

Ett innovativt kvarter för tillväxt och kreativitet och tillika det nya landmärket i Norrköpings industrilandskap. Det är Norrköpings nya stadskvarter Kopparhusen i korta ordalag.

Kvarteret binder samman industrilandskapet till en sammanhängande stadskärna där kontor, handel, restaurang och bostäder samsas i en levande stadsmiljö, berättar Mikael Forkner, Regionchef Öst på Klövern.

Kopparhusen är samarbetet mellan Klövern och Hyresbostäder som växte fram ur en diskussion initierad redan 2013. 

– Det började med att vi på Klövern träffade Hyresbostäder för att diskutera gemensamma projekt. Där och då framkom att Hyresbostäder ville och behövde bygga nya studentbostäder. Ur det kommer ett helt kvarter med student- och forskarbostäder, lägenheter, kontor och restaurang växa fram. Officiellt togs första spadtaget i september 2017, berättar Mikael Forkner, Regionchef Öst på Klövern.

15 000 kvm och tre huskroppar

Tre nya fastigheter byggs och tillsammans med ett fjärde befintligt hus, byggt 1999, utgör allt Kopparhusen. 

– I den ena byggnaden byggs 100 studentbostäder, i den andra blir plats för ett antal forskarbostäder samt 40 "vanliga" lägenheter. Den tredje huskroppen som vetter mot Kungsgatan, kommer innehålla kontor och restaurang samt garage i två plan.

4 000 kvm är avsatta för kontor i fem plan. Två restauranger är planerade, en i kontorshuset och en i fastigheten med studentlägenheter. 

– Kontoren kommer att stå inflyttningsklara under senhösten 2019, medan studentbostäderna blir inflyttningsklara i början på 2020, berättar Mikael Forkner.

Drygt hälften av kontorsytan är i dagsläget uthyrd. Ett av kontorsplanen är avsatt för ett kontorshotell om 820 kvm.

– Vi har skrivit avtal för cirka 2 000 kvm kontorsyta och jag räknar med att kontorshotellet blir uthyrt fort. Klövern har fler kontorshotell i Norrköping och efterfrågan är stor.

Vi tror starkt på att blanda studenter med företagare.


Stadskvarter på historisk mark

Det är sista delen av det gamla ProNovaområdet, precis nere vid strömmen, som nu förvandlas från parkeringsplats till en trygg och levande stadsmiljö, berättar Mikael Forkner.

– Levande bottenvåningar med restauranger bidrar till en levande stadsdel, liksom gatufasader, torg och gränder som bidrar till att skapa en inbjudande mötesplats.

Hänsyn har också tagits till den historiska aspekten  i bygget av Kopparhusen. En aspekt som är nog så viktig, menar Mikael Forkner.

– Kvarteret vi pratar om heter Kopparhammaren och därav valdes namnet Kopparhuset. Mönstret på fasaden är inspirera av den textilproduktion som fanns här en gång i tiden. Vi har också valt att ha olika höjd på byggnaderna vilket knyter an till de industrier som tidigare hade sin naturliga plats i området. Den arkitektoniska utformningen står Utopia Arkitekter för.

Studenter och företag i utbyte

I Kopparhusen bildar företag inom framförallt innovation och visualisering ett kluster där olika verksamheter stärker varandra genom samarbeten med Universitetet.

– Vi tror starkt på att blanda studenter med företagare. Företag ges möjlighet att hitta kompetent arbetskraft på nära håll, och studenter kan samarbeta med företag genom till exempel examensarbeten. Kopparhusen kommer att binda samman Industrilandskapet med ProNova och Universitetet och vi ser en ny stadskärna, säger Mikael Forkner.

etablering i kopparhusen

Klövern är ett bolag med lokal förankring vilket är ett av skälen Mikael Forkner anger på frågan om varför man som företag ska etablera sig i Kopparhusen. 

– Klöverns motto är att "var dag underlätta kundens vardag" och det försöker vi uppnå på olika sätt. I Kopparhusen kommer vi att ha egen personal i form av till exempel fastighetsskötare och annan service. Hos oss har kunden också stor flexibilitet. Vare sig man har ett företag så stort att det behöver växa, eller ett företag som av någon anledning krymper, har vi lokaler. Den flexibiliteten ser jag som en stor fördel hos oss.Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.