Kontoret som mötesplats

14 januari 2021

Vi bad tre experter om hjälp att sia om hur 2021 kommer att se ut när det kommer till våra kontor. Hur har pandemin påverkat, skymtas någon specifik trend framöver och vad ska man egentligen tänka på när man inreder ett sprillans nytt kontor eller väljer att uppdatera ett befintligt? Näst på tur är Jonas Jutbring, Area Sales Manager på Senab AB.

Ser du någon tydlig trend inom kontorsinredning och arbetsmiljö 2021?

– Vi ser ett än tydligare skifte i att det blir fler hemmalika miljöer på kontoret, samtidigt som kontoret flyttar hem till medarbetaren. Tydligt är också att företagen lägger mer tid på förstudien för att utnyttja ytan rätt samt att komma fram till ett tydligt syfte med kontoret, sitt företagsunika syfte. Begagnatmarknaden har fått ett ordentligt uppsving, dels för att vi är mitt i en förändring med färre arbetsplatser om en minskad yta på kontoret (ökad tillgång på begagnat) samt att miljö- och hållbarhetsfrågan äntligen börjar tas på allvar bland företag och myndigheter.

Hur påverkar pandemin våra kontor nu och framöver?

– Efter skärpta rekommendationer från regeringen ser vi att allt fler bör och ska arbeta hemma/borta från kontoret. Vi ser att kontorsytan blir mindre och mer genomarbetad samt att företagen kommer att ha en tydligare vision om vad som ska utföras på kontoret och vad som kan utföras hemifrån. 

Här blir en förstudie oerhört viktig, för att hitta rätt syfte för rätt företag. Vi tror fortfarande mycket på kontoret som mötesplats och att det är där vi kommer att träffas, skapa teamkänsla och bygga företagskultur. Kontoren behöver också vara bättre rustade för ny teknik som kommer. Det skulle inte förvåna mig om det är standard om något år att ha ett VR-rum för att möta kollegor/kunder som avatarer istället för att resa eller boka in fysiska möten. 

Vi tror fortfarande mycket på kontoret som mötesplats och att det är där vi kommer att träffas, skapa teamkänsla och bygga företagskultur.

Jag tror även att företagen önskar en högre flexibilitet, i såväl kontraktet med fastighetsägaren som med möbelåterförsäljaren, då framtiden lär bjuda på än fler oförutsedda händelser där företagen måste kunna skala upp eller ner i raskt tempo. 

Just nu pågår flertalet förändringar och omställningar för att möta det nya behovet och i framtiden tror jag på fler arbetsplatser per person, dock inte nödvändigtvis på kontoret. Vi ser hotell som bygger om de klassiska hotellrummen till arbetsplatser, restauranger ställer om och öppnar upp för spontanarbete och kontorsmäklare får helt andra typer av uthyrningsuppdrag då mycket ny yta står tom. 

Sist men inte minst vill jag ta upp tankar om hur vi kan förebygga smittspridning på kontoren. Tillsammans kommer vi att välja antibakteriella material och tyger i högre utsträckning, samt att vår dialog med FM-/städbolagen blir allt viktigare för att skapa den bästa miljön ur såväl användarperspektiv som smittspridningsperspektiv.

Vilka tre tips skulle du vilja ge i samband med att man inreder ett nytt kontor eller uppdaterar ett befintligt?

1. Förstudien är superviktig! Ska ni som företag göra om nu är det viktigare än någonsin att skapa en mötesplats som har rätt förutsättningar för verksamheten, dess arbetsprocesser och som tar höjd för eventuella justeringar, +- i antal arbetsplatser. 

2. Involvera personal och medarbetare tidigt vid en förändring! Försök att gemensamt, via workshops, komma fram till utformning, arbetssätt och överenskommelser på kontoret. Det blir så mycket enklare för medarbetarna att få förståelse för företagets övergripande vision med kontoret, följa framtida arbetssätt och lyckas leva efter den över tid. 

3. Återbruka möbler! Bra för både plånboken och miljön! Väljer ni hållbar kvalitet från början har vi som återförsäljare möjlighet att klä om, kapa till rätt längder eller helt enkelt fräscha upp befintliga möbler. Här har vi stora möjligheter att hjälpa till tack vare vår fabrik i Hälsingland (AB Edsbyverken) som för övrigt fick högst score bland alla möbeltillverkare gällande miljö- och hållbarhetsarbete. 

Tänk också på att välja lokalproducerade möbler, då minskar klimatpåverkan samtidigt som att risken blir mindre för förseningar i oroliga tider då landsgränser stängs.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.