Klimatneutralt i Västra hamnen

19 mars 2019

Malmö Stad har tilldelat Wästbygg Projektutveckling AB en markreservation för två kvarter i exploateringsprojektet och utbyggnadsområdet Citadellsfogen i Västra Hamnen. Wästbyggs plan är att projektet NollCO2-certifieras vilket blir partnern Whites första hus med den märkningen i Sverige.

Skiss: White

Citadellsfogen i Malmö kommer utbyggt att omfatta blandad stadsbebyggelse fördelat på fyra kvarter med bostäder, kontor, centrumverksamheter, förskola och parkeringshus. Wästbygg Projektutveckling kommer här att utveckla två kvarter om totalt 9 500 BTA. Ett av kvarteren kommer att förses med bostäder med generösa gemensamma utrymmen och publika ytor i bottenvåningen mot väster. Det andra kvarteret bebyggs med mindre bostäder och kommer att representera det unga Malmö med fokus på delningsekonomi och hållbara transporter.

White har som mål att påbörja 30 koldioxidneutrala byggnader innan 2019 är till ända och detta blir våra första hus med den nya certifieringen.


- Vi är glada över att få fortsatt förtroende att vara en del av Malmö stads utveckling. Hållbarhetsfrågor är viktiga för oss och vårt projekt i Citadellsfogen passar väl in i dessa ambitioner där vi tar nästa steg i vår resa mot vårt mål att vara fossilfria 2030, säger Karl Stenson, marknadsområdeschef på Wästbygg Projektutveckling i Malmö.

Inom projektet kommer certifieringen NollCO2 att användas. Metodiken tillhandahålls av Sweden Green Building Council och certifieringen innebär bl a att byggnaderna är klimatneutrala, det vill säga att de netto inte bidrar till några växthusgaser under sin livslängd. Detta blir Wästbyggs partner Whites första hus med den märkningen i Sverige.

– White har som mål att påbörja 30 koldioxidneutrala byggnader innan 2019 är till ända och detta blir våra första hus med den nya certifieringen. Det känns spännande att samarbeta kring detta tillsammans med Wästbygg Projektutveckling som också är ett företag med ambitiösa klimat- och miljömål, säger Rafael Palomo, ansvarig arkitekt på White, Malmö.
Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.