Kartlägg er miljöpåverkan

12 maj 2019

Sofia Helge är miljökonsult på Hifab i Göteborg. Här ger hon några tips på nyttan med att kartlägga er verksamhets miljöpåverkan.

Bild: Pixabay

Många gånger saknar en verksamhet en helhetsuppfattning om hur dess användning av olika typer av materialresurser förhåller sig till varandra. Att kartlägga en verksamhets materialflöden ger en bättre insikt i vilka åtgärder som kan ge en avgörande skillnad för att minska verksamhetens miljöpåverkan. 

Det blir ett bra underlag för att fatta medvetna beslut om förbättringsåtgärder – både vilka åtgärder som man enkelt kan genomföra och vilka som kräver mer arbete.

Genom en kartläggning får verksamheten en tydlig bild över de inköp man gör och vilket avfall man ger upphov till – både direkt och indirekt. Parametrar som man utgår från är exempelvis sett till inköpsvolymer, genomströmningstider i verksamheten och hur mycket avfall som uppstår. Det blir ett bra underlag för att fatta medvetna beslut om förbättringsåtgärder – både vilka åtgärder som man enkelt kan genomföra och vilka som kräver mer arbete.

Kartlägg specifika material 

En kartläggning av materialflöden genom verksamheten kan vara av generell karaktär, men kan också vara inriktad på att identifiera bestämda, specifika material. Plast, till exempel, är ett material som många verksamheter har börjat få upp ögonen för. Plast finns ”överallt”, som engångsartiklar och som del av andra produkter, och är därför inte lätt att bli av med. Men genom att bli medveten om hur det ser ut i verksamheten kan man också hitta de åtgärder som kommer att ge resultat – på både kort och lång sikt.  

Kartläggningen över materialflöden kan också kompletteras med en energikartläggning eller en klimatberäkning, en beräkning över den klimatpåverkande effekten av de resurser man nyttjar. Detta ger en tydligare bild av verksamhetens hela miljöpåverkan. 

Vill du veta mer? Kontakta sofia.helge@hifab.se

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.