Jernhusen kan växla fokus

18 juni 2019

Jernhusen har gått in i genomförandefasen av första etappen av RegionCity, den nordvästra delen, och nu kan delar av organisationen flytta fokus. Depåerna måste utvecklas för att klara de framtida behoven och varför inte kombinera depåutveckling med ytterligare stadsutveckling, menar Urban Hammarlund, regionchef/affärsutveckling.

Bildmontage: TMRW

Jernhusens projektutvecklingsorganisation för genomförandet av den första etappen av RegionCity är satt och rullar sedan årsskiftet för fullt. Fram till 2026 arbetar nu en projektchef i norr i armkrok med Trafikverket och Västlänkens station Centralen.

Det handlar alltså om att sammanföra stadsutveckling och depåutveckling så att 1+1 blir 3. 

- I väster bär nu en projektchef detaljplanen mellan bangården och Västlänkens mittuppgång till höstens granskning. Därefter är det dags att finputsa de första husen, Jubileumstornet och Älvtornet, menar Urban Hammarlund.

Nya möjligheter

Inom tre år kommer det finnas 30 procent fler tåg på rälsen i västsverige. Att en organisation för genomförandet nu är på plats innebär möjligheter för den andra delen av Jernhusens organisation att växla upp sitt fokus och planera stad även i samband med den framtida utvecklingen av depåerna, menar Urban Hammarlund. 


- I takt med att regionen växer, Västlänken utvecklas och stadsutvecklingen fortgår, måste våra depåer utvecklas för att möta samhällets nya behov så att arbetsmarknaden kan fortsätta växa hållbart. På några ställen öppnar detta upp för nya möjligheter av kombinerad stadsutveckling. 

En av depåerna som måste uppgraderas är den vid Skansen Lejonet.

- Just vid Skansen Lejonets depå ges möjlighet till kombinerad stadsutveckling. Depån kan omdanas inom befintlig plan, men eftersom vi ser stadsutvecklingsmöjligheter kommer vi att begära planbesked för fler verksamheter ovan depån. Bygger man på ett klokt sätt här kan allt kopplas mot befintlig kollektivtrafik vid Svingeln och samtidigt skapa en länk mellan Gullbergsvass, Stampen och norra Gårda. Det handlar alltså om att sammanföra stadsutveckling och depåutveckling så att 1+1 blir 3. Depån måste vi omdana i vilket fall så jag tycker vi ska ta tillfället i akt att bygga stationsnära stad även här.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.